VRIES – Een bewoner uit Vries is er helemaal klaar mee. Voor zijn huis aan het einde van de Tynaarlosestraat richting Vriezerbrug en vice versa neemt de een na de andere auto brutaal het fietspad als sluiproute. De bewoner adresseerde de issue al in oktober 2015 aan de gemeente, werd in een gemeentelijke brief in het gelijk gesteld waarin de gemeente bovendien uitspreekt er iets aan te gaan doen. Het kwam er nooit van. Nieuwe verzoeken zijn aan dovemansoren gericht. ‘Het is wachten op ongelukken’ waarschuwt de bewoner.

Een klein stukje context: In juli 2013 ontving de bewoner een brief van de gemeente dat ze de gemeentelijke berm gaan vrijmaken van obstakels. In de berm voor zijn huis langs het fietspad richting Tynaarlo is 1 grote kei aangetroffen die verwijderd dient te worden, in verband met mogelijke schade aan de machine die het fietspad schoon van ijs en sneeuw moet maken en de gemeente aansprakelijk wordt gesteld wanneer iemand als gevolg van een obstakel in de berm. Bewoner wordt verantwoordelijk gesteld voor het neerleggen van de keien voor zijn huis.  “Totale onzin”, stelt hij. “De keien lagen er al voordat wij hier kwamen wonen en zijn daar zo’n  23 jaar geleden door de gemeente zelf neergelegd om sluipverkeer en schade aan de berm te voorkomen. Door de aanleg van de Verlengde Noordenveldwegwerd de Tynaarlosestraat een secundaire weg die voor ons huis doodloopt voor autoverkeer en overgaat in een fietspad.”

De gemeente voegde daad bij het woord en verwijderde de keien. De bewoner zag vrijwel direct de gevolgen: auto’s en bestelbussen vanuit beide kanten namen te pas en te onpas het fietspad. Bewoner heeft in 2015 telefonisch weer zijn beklag gedaan bij de gemeente. In een tegenstrijdige schriftelijke reactie van de gemeente wordt bewoner opnieuw beticht van het neerleggen van de keien en in eerste instantie in het ongelijk gesteld. Bewoner meldt dat er door auto’s veel gebruik wordt gemaakt van het fietspad, volgens de gemeente wordt het betreffende gedeelte fietspad niet of niet noemenswaardig door auto’s gebruikt. Om de discussie te beëindigen heeft de gemeente besloten een bedrijf een telling te laten uitvoeren. Op basis van deze tellingen beraadt de gemeente zich op verdere stappen.

40 auto’s per dag

In diezelfde gemeentelijke brief aan de bewoner worden ook direct de resultaten van de telling bekend gemaakt. De bewoner wordt zwart op wit in het gelijk gesteld. Het fietspad wordt inderdaad regelmatig gebruikt door auto’s. Wij hebben één week laten tellen, 24 uur per dag en op de drukste dag werden er meer dan 40 auto’s geregistreerd”, zo valt te lezen in de brief. Teveel, luidt de conclusie van de gemeente.

De brief uit 2015 vervolgt met dat de civiele technici aan het zoeken zijn “naar een passende oplossing waar zo min mogelijk fietsers last van hebben”. Het wordt bovendien een oplossing die de gemeente in het strooiseizoen kan verwijderen. Onder het kopje “Uitvoering” wordt vervolgens de verwachting uitgesproken dat ze “binnen enkele weken, afhankelijk van eventuele levertijden, het fietspad kunnen afsluiten of ontmoedigen voor autoverkeer”.

En toen bleef het stil. Er kwam geen oplossing binnen enkele weken, sterker nog: er werd helemaal niets meer meer ondernomen. Later in een gesprek met de betrokken gemeenteambtenaar werd tegen de bewoner gezegd: “Wat voor last heeft u ervan?” De bewoner voelde zich niet serieus genomen en zei ‘dit is de omgekeerde wereld’. “Behalve dat het verboden is gaat het mij om de veiligheid van fietsers en bromfietsers die links en rechts over het fietspad rijden”.

Geen gehoor

Een paar jaar lang wachtte hij maar er gebeurde niks. Recente telefoontjes naar de betrokken ambtenaren en het refereren naar de gemeentelijke brieven zetten geen zoden aan de dijk. De gemeentelijke ambtenaar zei hem er niets aan te doen. Als de bewoner de reporter de plek laat zien waar het om gaat is het niet moeilijk te begrijpen waarom hij zijn beklag doet. De een na de andere autobandenspoor is waarneembaar in de modder langs het fietspad. Een kuil van ongeveer 20 centimeter diep, de plek waar vroeger de kei lag springt ook in het oog. “Dat stuk verzakt steeds door de auto’s en bestelbussen. Het veroorzaakt veel vuiligheid en kan verzakking van mijn oprit tot gevolg hebben. Een enkele keer gooit de gemeente er grond in om het gat te dichten. Een dag later rijden ze er weer doorheen en begint het hele gedoe weer opnieuw.  Het is erg frustrerend geen gehoor te krijgen van de gemeente, terwijl ze ons schriftelijk gewoon gelijk hebben gegeven.”   

De kei op de hoek van de Tynaarlosestraat en de Tussenweg heeft de gemeente niet weg gehaald, dat vindt bewoner maar hypocriet. Die kei ligt er omdat anders de berm wordt stuk gereden. “Dat is exact wat er voor mijn huis gebeurt. Haal alle keien weg of geen één.”