TYNAARLO – Met een persoonlijk verhaal opent Stien Veenstra, raadslid in de gemeente Tynaarlo voor GroenLinks de avond over de energietransitie in de gemeente Tynaarlo. Doemdenkers genoeg, vertelde ze de aanwezigen; dromen over een sociaal en energieneutraal Tynaarlo kunnen werkelijkheid worden. “Als je kunt dromen, kun je het ook doen. Het gebeurt al”.

De avond is een initiatief van de werkgroep energietransitie gestart door leden van GroenLinks. Geert Roelf Luring legt uit dat de werkgroep in samenwerking met gemeente, bedrijven, woningbouwcoöperaties, buurtkracht, de energie coöperatie en buurtverenigingen energieneutraal wonen voor alle bewoners mogelijk wil maken.

Robert de Jonge van de werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal laat zien hoe een wijk in vier jaar aardgasvrij zal zijn.

Het project is bedacht en uitgevoerd door bewoners van de wijk in samenwerking met bedrijven en met projectsubsidie omdat het om een proeftuin gaat. Boven Pekela is een doorsneebuurt zegt Robert de Jonge. We houden rekening met de situatie. De huizen zijn tamelijk oud en de bewoners hebben beperkte financiële middelen. We proberen dus zoveel mogelijk energie te besparen gegeven de financiële draagkracht van de mensen. De nadruk ligt op aardgasvrij.  Er zal nog gas nodig zijn en daarom komt er eigen groene gasproductie in de wijk die door het bestaande aardgasnetwerk verspreid kan worden.

Op vragen uit de zaal waarom niet eerst alle huizen grondig geïsoleerd worden, om nog meer energie te besparen, rekent Robert de aanwezigen voor wat het kost om oude huizen volledig te isoleren.  Het is natuurlijk prachtig wanneer dat wel kan maar het   bedrag  is te hoog voor de meeste bewoners in deze wijk. Er is daarom gekozen voor een zo groot mogelijk resultaat dat voor de bewoners betaalbaar is met warmtepompen (waardoor gas wordt bespaard), zonnepanelen en groene gasproductie.

In de pauze schrijven de aanwezigen vragen en ideeën op voor de wethouders René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) en Oetra Gopal (GroenLinks), het raadslid Stien Veenstra en voor de aanwezige organisaties: Proeftuin Boven Pekela, Buurtkracht en Energie Coöperatie Drentse Aa

De meeste vragen en suggesties zijn voor de wethouders.

Oetra Gopal (portefeuille duurzaamheid) legt uit dat het college het belangrijk vindt om samen met burgers de energietransitie uit te voeren. Zij hoopt op heel veel initiatieven van burgers waarbij de gemeente met kennis van zaken projecten ondersteunt.  Het is mooi als mensen mede-eigenaar zijn van energieproductie. Die lokale projecten gaan deel uitmaken van een Plan van Aanpak, of routekaart voor de energietransitie van de gemeente. De raadswerkgroep werkt die routekaart uit.  De Proeftuin Boven Pekela vinden beide wethouders een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief waarbij de gemeente ambtelijke ondersteuning heeft gegeven bij de subsidieaanvraag.

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo, portefeuille ruimtelijke ordening, energietransitie) vertelt hoeveel schone energie de gemeente Tynaarlo in 2030 gerealiseerd moet hebben.  Daar zullen we heel hard aan moeten werken. Het voorstel van Klaas Kuipers, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad, om energie op te wekken in eigen beheer van de gemeente naar voorbeeld van Midden-Drenthe, wordt ook bekeken als mogelijkheid door de raadswerkgroep. Daarmee zijn we er nog lang niet zegt de wethouder, maar elke bijdrage telt.

Beide wethouders zijn enthousiast over de bijeenkomst en het uitwisselen van ideeën en willen de komende jaren graag de voortgang van de energietransitie bespreken met burgers en organisaties.  Geert Roelf Luring nodigt de aanwezigen uit mee te doen aan de werkgroep energietransitie. Ieder die mee wil doen is van harte welkom!  Meedoen? Aanmelden kan via tynaarlo@groenlinks.nl.