VRIES – “VAKO (Vriezer Activiteit Kenmerkt Ons) heeft een lange geschiedenis. Door fusies met v.v. Bunne, gymnastiek en handbalvereniging DOLA en de afdeling zaterdagvoetbal van s.v. Vries, werd VAKO een omnisportvereniging. In 1993 zijn de afdelingen zelfstandig verdergegaan, maar nog wel onder de naam ‘VAKO’. Sinds 1993 bestaan wij als VAKO Handbal dus. Maar zolang ben ik nog geen voorzitter hoor, toen was ik namelijk net geboren. Sinds mei 2018 ben ik voorzitter geworden van deze mooie vereniging. Sinds mijn vierde handbal ik al bij VAKO en ben dus al erg lang bij de vereniging betrokken. Ik voel me ontzettend verbonden met de club en vind dat ik, omdat ik al 23 jaar lid ben, ook verantwoordelijk ben. Met een ledenaantal van ongeveer 70 zijn we niet heel erg groot. Voornamelijk de jeugd heeft het moeilijk, maar ook de senioren trekken op dit moment niet erg aan. Geen idee wat hier de oorzaken van zijn. Vries is natuurlijk ook maar een klein dorp. We verwachten ook niet dat we honderden leden krijgen hoor. Vorig jaar merkten we wel dat het handbal, door de goede prestaties van de Nederlandse handbaldames, weer een beetje aantrok. Er was veel meer belangstelling dan normaal. Op dit moment hebben we als vereniging één herenteam, twee damesteams, een C- en D-team, een kabouterteam (vier- en vijfjarigen) en een groot team met dames dat midweeks speelt. We hopen dat we dit de komende jaren kunnen behouden en eventueel uit kunnen bouwen. Dat is ook wel een beetje mijn doel als voorzitter. Ik wil van VAKO Handbal een gezonde vereniging maken. We hebben nu veel gaten tussen de verschillende teams: de jongste jeugd, jongeren en dan senioren. Het zou prachtig zijn als we vanaf onder een stabiele basis kunnen opbouwen. Maar ook probeer ik de handbalsport in het algemeen te behouden. Ik wil me hard maken voor de sport en handbal meer laten leven. Ik word er blij van als mensen het bij onze vereniging naar hun zin hebben. Ik geniet ervan als de verschillende teams goede prestaties neerzetten, maar vind het minstens zo belangrijk dat de leden gezellig een biertje kunnen drinken na de wedstrijd. Natuurlijk sta ik er bij VAKO Handbal niet alleen voor. Ik heb dagelijks contact met de overige vier bestuursleden en samen zitten we ook maandelijks bij elkaar. Daarnaast hebben we verschillende commissies die hun zaken ook goed voor elkaar hebben en leden die ook hart voor de vereniging hebben. Samen zorgen we ervoor dat VAKO Handbal uitgroeit tot een stabiele en gezonde vereniging.”