TYNAARLO – “De Historische vereniging Tynaarlo is officieel opgericht op 16 december 1996. Vanaf die tijd ben ik voorzitter. Al bijna 24 jaar dus. Daar is wel wat aan vooraf gegaan. Toen het dorp Tynaarlo 1175 jaar bestond is er een foto-expositie gehouden. Daar was ik als voorzitter van de jubileumcommissie nauw bij betrokken. Door al die oude beelden ontstond bij mij het idee om een historische vereniging op te richten. Dat deden we met een clubje van 20 man. Inmiddels hebben we 140 leden en aardig wat sponsoren. We hebben verschillenden boeken uitgegeven. ‘Tynaarlo Drents dorp door de jaren heen’. En eentje over het Natuurschoonbad van Tynaarlo. ‘Natuurschoonbad Tynaarlo, eens de trots van het noorden’, heet het. Het bad bestaat nog steeds, maar is opgekocht door Dorpsbelangen Tynaarlo. Het is onder gebracht in een stichting en alleen toegankelijk voor leden van Dorpsbelangen. Verder hebben we boeken uitgebracht over de Schoolstraat en de Brink en het Hageneind. De volgende boeken zitten eraan te komen. Er is een werkgroep bezig met het schrijven over een boek van noord Tynaarlo en dat boek gaat heten: ‘Tussen de venen.’ En een boek over de Dorpsstraat. Het draaiboek is zo goed als klaar. Daarbij gaan we terug in 1200 jaar geschiedenis. Ons doel is Tynaarlo archiveren. Vertellen wat er ooit was, geweest is en wat er nu is. Hoe zo’n boek tot stand komt? Voor ieder boek richten we een werkgroep op. Daar zitten mensen in die veel van een bepaalde straat weten. We zijn blij dat er mensen zijn die in een werkgroep plaats willen nemen. Ik verwacht dat het boek medio april/mei verschijnt. Als altijd presenteren we dat in Café Centraal, ons dorpscafé. Bewoners van de Dorpsstraat nodigen we uit, net als het college. Ook nog even leuk om te vertellen: we zijn bezig met een app over de historie van Tynaarlo. Die kun je downloaden op je mobiel. Wanneer je dan met je telefoon door het dorp loopt weet je precies wat waar heeft gestaan en krijg je duiding over de geschiedenis van die plek. Ik kan niet exact zeggen wanneer de app klaar is, maar de verwachting is binnenkort. Ik ben nu 24 jaar voorzitter van de historische vereniging. Volgend jaar, in 2020 wordt tijdens algemene ledenvergadering de posities in het bestuur besproken. Er is mij al gevraagd of ik met herkiesbaar wil stellen. Maar dat weet ik nog niet. Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Volgend jaar zien we wel weer.”