ZEIJEN – Op vrijdag 12 april hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 van basisschool de Zeijer Hoogte een krans gelegd bij het monument van de heren Roel Oosting en Albert Bijlsma in het ‘Heukerbosje’. Daarnaast droegen de leerlingen een gedicht voor. Het leggen van de krans en het voordragen van een gedicht is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis van basisschool de Zeijer Hoogte, om op deze manier Oosting en Bijlsma te herdenken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn beide heren in het Heukerbosje gefusilleerd. Oosting was lid van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Toen het werk hem te gevaarlijk werd, zou hij zijn plaats afstaan aan Bijlsma. Tijdens het inwerken van Bijlsma werden beide mannen gearresteerd. Oosting, die zelf ook zat ondergedoken, zei bij zijn verhoor dat hij in Norg woonde. Toen hij deze woonplek niet kon aanwijzen, werden beide verzetsmannen in het Heukerbosje gefusilleerd.