EELDE – In de dorpskerk van Eelde werd vrijdagmiddag 12 april het boek ‘De Geschiedenis van de Eelder Kerk’ gepresenteerd. Dankzij de financiële bijdrage van de Vrienden van de Dorpskerk, de vereniging en de stichting Ol Eel, de kerkenraad en de gemeente Tynaarlo kon dit boek worden gerealiseerd. De historische vereniging Ol Eel en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente hebben het boek uitgegeven. De schrijver van het boek is de heer Jan ten Pas, die gedurende een aantal jaren maandelijks een artikel publiceerde in het blad van de Protestantse Kerk. De foto’s in het boek zijn gemaakt door Tom v.d. Velde. Voorafgaande aan de presentatie vertelde Binie Bos een aandoenlijk verhaal over  de kerstviering van haar moeder in de Dorpskerk. Jan Luiken Bos en Henk Nijboer zongen een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt lied over de oude kerk.

Daarna kreeg auteur Jan ten Pas het woord. Hij vertelde over de zoektocht naar bronnen die iets vertellen over de geschiedenis van de het kerkgebouw. Vooral in het Drents en het Groninger Archief is na enig zoeken nog veel te vinden. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Erna Dros, voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse gemeente. Zij bedankte de schrijver voor het vele werk en sprak haar bewondering uit over zowel de inhoud als de door Bert Doorn verzorgde fraaie uitgave van het boek. Gememoreerd werd dat dit kerkgebouw door de eeuwen heen een middelpunt in de dorpsgemeenschap is geweest. Het is zowel de plaats waar ‘s zondags de kerkelijke gemeenschap samenkomt als de plek  waar men samenkomt voor rouw en trouw en waar concerten worden gegeven. De auteur en de fotograaf ontvingen van Dros een prachtig boeket bloemen. Donateurs van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk ontvangen dit boek gratis van hun stichting. Voor andere belangstellenden is het boek, in beperkte oplage, te koop in de Readshop in Eelde.