VRIES – Al weken voor Pasen begon de dorpsjeugd na schooltijd met “Paasvuurslepen”. Zij leenden van een boer een wipkar, het” korrelie” werd omgedraaid en een jongen ging op de boom zitten om te sturen.  Enkele jongens gingen in het “zeel” om de kar te trekken. Kinderen gingen door het hele dorp om alles wat brandbaar was te verzamelen voor de Paasbult. Van links naar rechts: Tienus Koops, Geert Baarveld, Egbert Everts, Kees Bonder, Wolter Hummel en Teun Zomers. De oude man links is een bewoner van “Filadelfia”. De foto is van 1932 voor het huis van Kees Bonder aan de Groningerstraat.

Bron: Vries een verrassend verleden