TYNAARLO – Zo’n 25 leden kwamen samen in Theehuis De Bosrand om 1 mei te vieren. Het was een geanimeerde bijeenkomst, waaruit maar weer eens bleek dat de partij springlevend is en het debat nog steeds stevig gevoerd wordt, door jong en oud. Spreekster was Siepie de Jong. Zij was jarenlang actief in de landelijke politiek, als lid van de Tweede Kamer, als staatssecretaris volkshuisvesting en vanaf 1984 als burgemeester van Leek, tot ruim voorbij haar pensioen in 2005. Maar allereerst werd aandacht besteed aan de jubilarissen. Vanwege het 50-jarig lidmaatschap van de PvdA werd een gouden speldje uitgereikt aan Lub Weidgraaf. Lub is jarenlang actief geweest in de gemeentepolitiek.

Hij werd lid in 1962 en ook direct actief , als afdelingsvoorzitter en als plaatsvervangend federatievoorzitter in Zwolle. In 1970 werd hij raadslid in Eelde en deed dat, met een onderbreking van 1 periode, tot zijn afscheid in 1994. Dat is een enorm lange periode van 24 jaar. In die tijd was hij ook fractievoorzitter en werd in 1988 gekozen tot wethouder. Ook na zijn afscheid van de actieve politiek bleef Lub belangstellend en zag men hem regelmatig op partijbijeenkomsten. De overige drie jubilarissen waren Mevrouw Kuipers- Schoondorp uit Zuidlaren, al 65 jaar lid. Zij woont nu in het Erasmusheem in Haren. Mevrouw Bergmans uit Eelde. Zij is 25 jaar lid. Jan Boneschansker. Hij is dit jaar 50 jaar lid Jan is een markant lid van onze afdeling die wij nog regelmatig op bijeenkomsten van de partij zagen en die actief meedacht en praatte over de politiek.pvda