TYNAARLO – Een bijzonder jubileum voor een collectante van de Nierstichting. Mevrouw A. Keun collecteerde dit jaar namelijk voor de 40e keer. De Nierstichting liet dit niet ongemerkt voorbij gaan en bedankte haar met een felicitatiekaart en een verzilverde briefopener. Ook de wijkhoofden lieten zich zien, zij trakteerden mevrouw Keun met een bos bloemen.

De collectie die medio september plaatsvond heeft uiteindelijk een opbrengt opgeleverd waar de Nierstichting zeer tevreden over was. Het doel van de Nierstichting is om de kwaliteit van leven van nieurpatiënten te verbeteren en zich in te zetten voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten. De Nierstichting dankt iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd.

collectant Nierstichting