Vrouwen van Nu Tynaarlo

TYNAARLO – “Op 26 april was het dan zover: het 65 jarig jubileum van de Vrouwen van Nu afd. Tynaarlo. Om 5 uur werden we bij café Centraal verwacht. Er was een hoge opkomst: 87 van de 104 leden waren aanwezig. Eerst werd er een groepsfoto gemaakt. De zaal was mooi aangekleed door de contactdames, waarvan Hilly en Willy heel veel voor bereidend werk hebben verricht. Er hingen borden aan de muur met daarop fotocollages en attributen van wat commissies allemaal organiseren. De bloemstukjes op de tafels waren door Frederiek en Hinnie verzorgd.”

“Voorzitster Alie heette ons van harte welkom, in het bijzonder mevr. Jantje Koops. Mevr. Koops is één van de oprichters en nog steeds lid. Alie nam in vogelvlucht de gebeurtenissen van de afgelopen jaren met ons door wat werd besloten met een gedicht. Enkele mededelingen. Het bestuur heeft € 50.00 geschonken aan Bert ten Oever die de Alpe d’ Huez zal beklimmen om geld in te zamelen voor de kanker bestrijding. De bus voor de agrarische dag is vol! Er zijn felicitaties binnen gekomen van het Provinciaal Bestuur, Vr. van Nu afdelingen Vries en Zuidlaren, Vr. van Nu/Meiden van Nu afd. Bunne-Donderen-Winde. Van Siny de Vries, Jan en Janke Greving, Jantje Darwinkel, Ans Oeben en de H.V.Tynaarlo. De huldiging van 11 trouwe leden. 25 jaar lid: Marja Geerligs en Froukje v. d. Meulen. 40 jaar lid: Lientje Brink, Alie Homan, Diny Julsing, Wemy Pieters, Geertje Venema, Janna Weijer en Hinnie Zwiers. 50 jaar lid: Arendje Lammers. 65 jaar lid: Jantje Koops. Alle gehuldigden werden door Alie in dichtvorm toegesproken en kregen een presentje en een roos uitgereikt. Omdat Alie zelf óók 40 jaar lid is heeft bestuurslid Johanna haar gehuldigd. Onze afd. is 65 jaar geleden begonnen met 35 leden. Het hoogste aantal leden ooit was 165. De naam is ook nogal eens verandert. Begonnen als Nederlandse Bond van Boeren- en andere Plattelandsvrouwen, werd het later Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en sinds enkele jaren is het de Vrouwen van Nu.

Na het officiële gedeelte kwamen Annegie en Lammegie [Annelies en Inge van de toneelclub van de Vr. van Nu] binnen zeilen. Zij namen met ons de notulen uit vroegere tijden door. Leuke anekdotes en wetenswaardigheden passeerden de revue. Ondertussen hadden de medewerkers van café Centraal een mooi warm/koud buffet klaar gezet. Na deze heerlijke maaltijd gingen Annegie en Lammegie verder met een diapresentatie .De dames hadden oude fotoboeken door gesnuffeld, en de leukste foto’s werden vertoond. Na een korte pauze was het de beurt aan de Sara’s uit Peize. Zij waren de vervangers van Trijntje v.d. Scheer en Gerrie v.d. Veen die wegens ziekte niet aanwezig konden zijn. De Sara’s waren trouwens een prima alternatief. Deze 2 dames praoten in plat-drêents met veel humor over alledaogse dingen en zingen liedjes onder gitaarbegeleiding. Bekende melodieën voorzien van eigen tekst zorgden voor veel plezier. Aan alles komt een eind, helaas ook aan deze avond. Alie bedankte een ieder die had meegeholpen om deze avond tot een succes te maken, wenste ons een mooie zomer en een wel thuis. Misschien tot ziens op de zomermarkt of bij een van onze wandel-of fietstochten want dat gaat gewoon door deze zomer!”