ZUIDLAREN – Zaterdag 22 december vindt in de Prins Bernardhoeve (ingang achterzijde) de Volkskerstzang plaats. De avond wordt georganiseerd door de Stichting Volkskerstzang en begint in tegenstelling tot voorgaande jaren dit keer om 20.00 uur. De muzikale begeleiding wordt dit jaar door het Leger Des Heils voor haar rekening genomen.

“Het is het achtste jaar dat we dit organiseren,” aldus Coby Postma. “Het Leger Des Heils zorgt voor de muzikale begeleiding en majoor Rob Ralten van het Leger des Heils in Assen zal spreken. Er is eveneens een adhoc kinderkoor, bestaand uit leerlingen van alle scholen in Zuidlaren, die deze avond enkele liederen zal zingen.”

De laatste jaren heeft de Volkskerstzang een stabiele opkomst qua publieke belangstelling. “Toen we begonnen kwamen er ongeveer 1000 belangstellenden. In de jaren erna bereikten we een top van 1250 en de afgelopen jaren hebben we ongeveer 900 bezoekers. Spreker Rob Ralten bepaalt qua thema de invalshoek. Uiteraard zingen we kerstliederen van vroeger, we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden en het voor iedereen toegankelijk te maken. Na afloop is er thee en koffie.” De toegang voor de dienst is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden.

De stichting stopt hier al meerdere jaren veel energie in en het is tot nu toe ieder jaar gelukt. Wat betreft volgend jaar heeft het wel versterking nodig in de bestuurlijke sfeer. “Momenteel hebben we geen voorzitter, we zijn hard op zoek. Via deze weg wil ik een oproep doen voor geïnteresseerden om zich te melden.”

 

Coby Postma