EELDE – Zaterdag 14 mei laten actiegroepen hun stem horen op alle vliegvelden van nationale betekenis. In Eelde staan Ad Rutgers en Joeri Westen aan de basis van een tegengeluid. De actievoerders vinden nog steeds dat er te weinig aandacht is voor de gevolgen van het vliegverkeer op het klimaat en dat moet anders.

De Raad van State heeft geëist dat het ministerie van Infrastructuur uiterlijk 31 december 2024 een luchthavenbesluit neemt. Zolang hoeft het volgens Rutgers niet te duren die als bewoner van Norg onder de aanvliegroute woont. 

‘Ik maak me al langer druk over de toegenomen verkeersbewegingen in de lucht en ik heb daarover contact met Han van Staveren vanuit het verzet tegen Lelystad Airport. Daar zijn circa 50 groepen omwonenden die samenwerken en we zijn nu ook deze actie tegen Groningen Airport Eelde gestart om meer klimaatschade te voorkomen. Dit weegt naast geluid voor ons het zwaarst in een tijd waarin Groningen Airport Eelde juist de ambitie heeft om verder te willen groeien. Ze willen net als Maastricht lid worden van de Schiphol groep en als het zover komt, dan zijn we met elkaar wel in de aap gelogeerd. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer Lelystad Airport niet doorgaat je zomaar een overflow aan vakantievluchten krijgt boven de kop van Drenthe. Ook al liggen we geografisch gezien niet handig, dan zullen ze waarschijnlijk wel tot een verdeling komen over de andere vliegvelden in Nederland, maar wij vinden dit geen goed plan en daarom voeren we actie.’ Naast Schiphol, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven zal er op 14 mei dus ook actie worden gevoerd in Eelde blikt Westen vooruit. ‘We hebben die dag verschillende sprekers aan het woord en we willen het zo organiseren dat een aantal sprekers hun standpunten ook online kenbaar kan maken, zodat we de boodschap met een groter publiek kunnen delen. Voor Eelde hebben Lutz Jacobi, de directeur van de waddenvereniging, uitgenodigd en die komt in ieder geval. Er komt ook iemand spreken van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en we zijn nog op zoek naar andere sprekers die ons belang kunnen benadrukken.’

Waar de toekomst van Groningen Airport Eelde regelmatig onderwerp is van politieke discussie komt er naast het geluid van VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde) zelden een signaal vanuit de samenleving naar de oppervlakte. De verklaring daarvoor is volgens Rutgers niet zo heel moeilijk te vinden. ‘Participatie is het grote woord denk ik, want wat wij vooral missen is de stem van de omwonenden in het gebied die ook daadwerkelijk last hebben van deze luchthaven. Je ziet dat bestuurders in Noord Nederland allerlei plannen uitrollen en dan kun je denken aan de Lelylijn en woningbouw. Dat zijn mooie plannen, maar als je kijkt naar deze regionale luchthaven dan zie je dat er alleen maar extra geld van de Rijksoverheid bij moet om Groningen Airport Eelde overeind te houden. Dat zijn zaken die op geen enkele manier worden overlegd met de inwoners van het gebied, dus participatie vindt op geen enkele wijze plaats.’

Ook op het gebied van economische groei is het glas eerder halfleeg stelt Westen. ‘Dit is onderzocht en het blijkt dat het heel erg tegenvalt met de werkgelegenheid, want vaak is het andersom. Des te meer werkgelegenheid er is in een regio, des te groter de aantrekkingskracht van een vliegveld wordt.’ De toekomst zien Rutgers en Westen somber in, maar dit is vooralsnog geen reden om het verzet te staken. ‘Voor mij persoonlijk weegt heel zwaar dat in de Luchtvaartnota 2020-2050 eigenlijk geen rekening wordt gehouden met de inwoners in dit soort gebieden. Er is gesproken over een krimpscenario, maar dit is op geen enkele wijze onderzocht, terwijl meerdere economen zeggen dat er naast economische groei veel meer schade wordt toegebracht aan het klimaat’, stelt Rutgers. Terwijl er wel degelijk alternatieven zijn te bedenken legt Westen uit. ‘Windmolens zo dichtbij bewoning is een lastig verhaal, maar je zou bijvoorbeeld wel parken met zonnepanelen kunnen realiseren om de omgeving van stroom te voorzien. Mensen besparen dan op hun energierekening en hoeven geen gebruik meer te maken van fossiele energie. Woningbouw is ook nog een optie in een tijd waarin de woningnood hoog is. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de boeren in Nederland. Zij worden keihard aangepakt om geen stikstof uit te stoten, maar het vliegveld kan gewoon haar gang gaan. Dat is een opvallend stuk rechtsongelijkheid.’

Op de vraag hoeveel sympathisanten ze verwachten laat Rutgers het antwoord in het midden. ‘Dat is heel lastig aan te geven. Als we 100 mensen bereiken dan zijn we blij, want wij hebben het idee dat het probleem waarvoor wij aandacht vragen nog niet echt leeft in Noord Nederland. Ik denk dat veel mensen denken dat dit wel wordt opgelost door de lokale politici. Het is vergelijkbaar met de provincie Groningen als je kijkt naar hoe de overheid de burgers in bevingsgebieden in de kou laat staan.’