"Leer van de fouten, sta open voor vernieuwing en werk samen"

VRIES – De informateurs Gezienes Evenhuis (PvdA) en Roel Pranger (VVD) hebben vorige week in de gemeenteraad het rapport gepresenteerd. Dit naar aanleiding van de val van het college. Een van de conclusies die de informateurs trokken was dat er een collegeprogramma ontbreekt en dat er inhoudelijke problemen zijn betreft zaken als het Integraal Accommodatiebeleid (IAB), De Bronnen Vries en financiele kaders. Uit de gesprekken die de informateurs voerden bleek verder dat de verhoudingen binnen het college verslechterden en dat een meerderheid van het college vond dat portefeuillehouder van financien, Nina Hofstra, het proces vertraagde. Er was ook geen goede communicatie onderling en het ontbeerde aan collegialiteit. Ook de rol van burgemeester Van Zuilen werd bekritiseerd. Hij zou boven de partijen moeten staan en heeft niet stevig genoeg opgetreden in het conflict. Struikelblok was ook de ervaring van wethouder Kosmeijer (PvdA) en Harm Assies (Groen Links) versus de nieuwelingen Nina Hofstra (VVD) en Martin Kremers (CDA). Voor de ervaren wethouders was zelfstandigheid inclusief financiële afwegingen maken gebruikelijk. Het financiële perspectief werkt nu beklemmend. De informateurs gaven het advies om te leren van de fouten en open te staan voor vernieuwing. Samenwerking is daarbij essentieel. De aanbeveling van Pranger en Evenhuis is om te starten met overleg met PvdA en VVD en overeenstemming te bereiken over de geschillen. Wie er dan verder in de nieuwe coalitie komt is ook nog een punt van discussie. "Groen Links is voor ons onbespreekbaar", gaf VVD-fractievoorzitter Pieters alvast aan. Intussen is ook het startoverleg tussen PvDA en VVD vastgelopen. De Partij van de Arbeid is niet bereid een coalitie te vormen zonder Groen Links. Volgens VVD-fractievoorzitter Pieters wil PvdA met Groen Links een nieuw bestuursakkoord samenstellen en negeert de PvdA daarmee de aanbeveling van de informateurs. Kortom het schiet nog niet op met de samenwerking.