ZUIDLAREN – De ALDI heeft een ‘substantieel’ bod uitgebracht bij de gemeente voor de voorzijde van het Prins Bernardhoeve-terrein in Zuidlaren. Met dit bod bindt de discounter de strijd aan met de Jumbo en de Albert Heijn die tevens azen op deze locatie. Laatstgenoemde bouwt momenteel al een tijdelijke supermarkt op de locatie en lijkt daarmee een kleine voorsprong te hebben. Wethouder René Kraaijenbrink gaf echter eerder al stellig aan dat ‘de hoogste bieder’ de plek op het Prins Bernardhoeve-terrein krijgt en dat er eind dit jaar een centrumplan op tafel zou liggen. Dat plan had voor een dorpsfeest moeten zorgen waarbij de gemeenteraad voorop in de polonaise op de Grote Brink zou lopen. Dat feestje is door Kraaijenbrink inmiddels uitgesteld naar kwartaal drie van volgend jaar en lijkt met de inmenging van de ALDI verder uitgesteld te worden.

Als de raadsvergadering op dinsdagavond goed en wel is geopend, begint Gezinus Pieters van de VVD over een brief van het college waarin het bod van de ALDI aan de raad is duidelijk gemaakt. Geen verrassing, want de ALDI wil al jaren van Annen naar Zuidlaren verhuizen. Hiermee is een run op dé A-locatie, al zal de gemeente dat niet zo zeggen, van Zuidlaren opnieuw van start gegaan. Pieters vraagt zich af of er over de hoogte van het bod gesproken mag worden tijdens de vergadering. Hoe hoog het bod is, wil burgemeester Thijsen echter niet duidelijk maken: “Wij gaan als gemeente niet over de hoogte van de bieding praten. Mocht degene achter deze bieding dat willen, dan maken zij dat zelf wel wereldkundig. Dat is niet aan ons.” Daarmee weerlegde de burgemeester meteen de vraag van Pieters.   

Met deze ontwikkeling wordt de besluitvorming rondom het centrum van Zuidlaren wederom bemoeilijkt. Het college heeft onlangs een ontwikkelrichting voorgelegd aan de raad en daarin staat dat er een discounter op de voormalige plek van de Albert Heijn aan de Stationsweg kan komen. Echter zijn er over deze ontwikkelrichting nog behoorlijk wat vragen en bovendien is niet iedereen even blij met dit concept. Zo was Aad Blok, secretaris van Verenigd Ondernemen Zuidlaren aanwezig en hield een voorbereid betoog. Daarin pakte hij een spiegel erbij en hekelde hij het feit dat er vanuit de gemeente niet gezamenlijk met de ondernemers is gesproken: “Wij zijn nu twee jaar bezig om op individuele basis met gemeente te spreken, maar er wordt niet met elkaar gesproken, maar over elkaar. Houd jezelf, net zoals als ik dat heb gedaan, deze spiegel voor en stel jezelf de vraag of je voldoende in staat bent mee te bewegen. Het liefst gaan wij namelijk samen onderweg naar een leefbaar Zuidlaren.”

Het gehannes over en weer over de supermarkten is Hilde Kamminga van Gemeentebelangen op een gegeven moment zat. Zij wil actie zien van de wethouder met betrekking tot het bouwen van woningen op het PBH-terrein en geeft aan niet op de supermarktenoorlog te willen wachten: “Kan er niet alvast met de woningbouw aan de achterzijde van het PBH-terrein begonnen worden terwijl de supermarkten het onderling uitvechten?” Wethouder Kraaijenbrink geeft hierop, na aandringen van Kamminga en Pieters, aan dat daar twee bestemmingsplannen voor moeten komen, mits dit gaat gebeuren: “Er moet eerst ingestemd moet worden met deze denkrichting voor het centrum van Zuidlaren en daarna kunnen we pas kijken naar bestemmingsplannen voor woonfunctie en supermarkten.”

Ondertussen bouwt Albert Heijn druk aan haar tijdelijke vestiging op het PBH-terrein. De winkeleigenaar Hans Hendrikse heeft een vergunning voor vier jaar en zal eind november de nieuwe supermarkt openen. Dat de ALDI zich ook mengt in deze strijd noemt Hendrikse in andere media ‘een creatieve manier om een voet tussen de deur te krijgen’. Het lijkt er in ieder geval op dat een daadwerkelijk uit te voeren plan voor het centrum van Zuidlaren een gebed zonder einde is en blijft. De enige polonaise die de Zuidlaarders volgend jaar lopen, is naar verwachting die op de Zuidlaardermarkt.