VRIES – De IJsvereniging Aol Gloep houdt op vrijdag 14 december haar algemene ledenvergadering in de kantine aan de Sportlaan 8 in Vries. Er wordt onder andere in het kader van de bestuursverkiezing besloten. De heren Thom van Wijk en Alle Tamminga zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden opgegeven tot aanvang van de vergadering met 10 handtekeningen van leden.

Verder wordt er tijdens de vergadering vooruitgeblikt op het 125-jarig jubileum op 14 december 2013. De kantine is te bereiken op telefoonnummer 543726 en secretaris Alle Tamminga is telefonisch bereikbaar op 543 318.