REGIO – Zaoterdag 4 jannewaori wordt in het radioprogramma “Hemmeltied” (11.00 – 12.00 uur, prissentaotie Harm Dijkstra en Hennie Kuijer) van RTV Drenthe de toekenning bekend maokt van de Algemiene Anfieter Award (körtweg Anfieterpries) 2013. Al veur de negende maol. Daornaost reikt het Geneutschap ok de Zoorholtpries uut. Die wordt toekend an die persoon of instelling die de Drèentse streektaol achteruut hölpen hef. Het zoorholt ( letterlijk: dor holt) weur vrogger anbeuden an een wichie dat deur heur vrijer in de steek laoten was. De pries stiet dus veur het in de steek laoten van de streektaol, maor kan ok zien worden as opstap naor een beter leven. De Anfieterpries wordt uutreikt an die persoon of instelling die zich in 2013 slim inzet hef veur het gebruuk van de streektaol in Drenthe in de openbaore ruumte. De volmachten hebt bar slecht neis. De Zoorholtpries 2012 weur toekend an Dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En zulks om reden van het weigeren van de hogere erkenning van het Nedersaksisch op grond van het Europees Handvest veur Minderheidstalen.

Die was anvraogd deur de provincies Grunning, Drenthe, Overiessel en Gelderland en de gemientes West- en Ooststellingwerf in Friesland. Nou har mevrouw Liesbeth Spies, de veurige minister, die erkenning weigert. Ie kunt dus zeggen dat Plasterk der een beetie sneu ankommen is.Maor gezien de wieze waorop Plasterk zich opsteld hef in het debat bij gelegenheid van de behandeling van de taolwet veur het Fries, waor ok het Nedersaksisch an snee kwam is het de volmachten dudelijk: dit wordt niet meer overtröffen.