UBBENA – ‘’’’Als tandarts werk ik al jaren met extreem angstige mensen. Angst voor de tandarts is een bijzondere en veel voorkomende angst’’’’, zegt Martin Craanen. Naast de angst zelf zijn er de tandheelkundige problemen die ontstaan zijn door het uitblijven van tandartsbezoek door de angst.
Er moeten dus twee problemen opgelost worden. Mensen met angst hebben vaak een negatief zelfbeeld over hun gebit. ‘’’’Ook maakt angst een goede beoordeling van de gebitssituatie moeilijk. “Haal de kies er dan maar uit” is een veel gehoorde oplossing als dan uiteindelijk de tandarts wordt bezocht. Dat leidt dan tot verlies van veel te behouden tanden en kiezen.’’’ Meestal liggen er aan de tandarts angst bijzondere traumatische ervaringen ten grondslag. Een vreselijke ervaring tijdens een behandeling, je niet serieus genomen voelen in je pijn of angst en mogelijk ook lichamelijk en/of geestelijk geweld dat los staat/stond van het tandartsbezoek zelf. De angst is dan ontstaan door een vervelende ervaring bij de tandarts of een ervaring die losstaat van de tandarts maar daar wel tot uiting komt. ‘’’Vroeger gebruikte we technieken om de angst te overwinnen of beheersbaar te maken.
Dat deden we door bijvoorbeeld controle te geven of mensen langzaam te laten wennen aan een behandeling Meestal gaat de oorzaak en daarmee de angst nooit echt weg. Mijn ervaring is dan ook dat dit maar tijdelijk werkt en meestal verbonden is aan een specifieke tandarts. Bij een bezoek aan een andere tandarts komt de angst dan weer terug. Beter is het om de angst te “genezen”. Om de oorzaken die eraan ten grondslag liggen te verwerken en de gedachten en gevoelens die bij die oorzaken horen niet meer te koppelen aan nieuwe tandarts bezoeken. Met technieken die ik op mijn site van “De Grote Omhelzing” beschrijf is het wel mogelijk om de diepere oorzaak van de angst op te sporen en die te helen. Bijzonder is het te ervaren dat het genezen van de tandartsangst vaak ook verbeteringen in het functioneren in de rest van het leven geeft. Meer informatie over de werkwijze die ik gebruik kunt u lezen op: http://www.tpmz.nl/?Angstbegeleiding en www.degroteomhelzing.nl. Info: 0592-302314.