“Het liekt wel of de iesbaon alweer lös is”

VRIES – Het 125-jarig bestaan van ijsclub Aol Gloep werd zaterdag in café Onder de Linden op fraaie wijze gevierd. Mede dankzij spreekstalmeester en lid Herbert Dijkstra, voor wie dit klusje een kolfje naar de hand is. De volle zaal smulde ervan.

De bekende NOS-commentator bij wielrennen en schaatsen zei vijf en half jaar in Vries te wonen en meteen met de neus in de boter viel. “Want er lag meteen ijs. Hier ligt altijd ijs. Ik weet niet hoe deze ijsmeesters het doen?”.  Achter hem kwamen honderden foto’s voorbij. En nadat de passende muziek achterin de zaal klonk stelde de inwoner van Vries in zijn moedertaal: “Het liekt wel of de iesbaon alweer lös is. Vele prominenten mochten het woordje doen. De Friese burgemeester Piet Adema  (“welke Fries heeft niks met schaatsen?”) beloofde “als hier ijs ligt zal ik er zijn”. De sportieve burgervader beloofde nog een ding: de weddenschap met politicus Casper Kloos: “Ik ga tegen je priksleeën en jij tegen mij schaatsen, want dat kun je niet”.  Het was de typische losse sfeer van deze middag, met vele kwinkslagen. Adema ging in op de naam van de vereniging. “Ik dacht, wat heeft dat met schaatsen te maken? Ik begrijp dat het een oude eendenkooi is”.  Adema zei trots te zijn dat de vereniging zoveel mensen op de been krijgt en prees de vrijwilligers. Ook voorzitter Harm Bonder werd bedolven onder de complimenten: “Fantastisch wat jullie allemaal doen”. Bonder, de nuchterheid zelve: “ik vind dat u het ook goed doet”.  Adema weer: “soms zijn er mensen die net even meer doen”, verwijzend naar Tamme Boersma. Boersma kreeg alle lof voor zijn vele werk binnen de vereniging. Boersma zet zich al 35 jaar in en is altijd als een van de eerste op het ijs. Een keer was het ijs niet dik genoeg, met alle gevolgen van dien. Adema noemde al zijn werk bij verschillende verenigingen. “Zo heb je nogal wat baantjes”, reageerde Boersma nuchter. Nadat Adema de woorden ‘hij is van onschatbare waarde’ gebruikte werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het was een maandenlang bewaard geheim in de familie. Voor Boersma was het dan ook een volslagen verrassing. Dan nog een anekdote, met Jan Joosten als slachtoffer. Na de opening van de nieuwe toiletgroep moest de jarige Joosten nodig maar kon de deur niet open krijgen. Tamme had een deel van de deurkruk in de handen. “We hebben geen draaiboek, we blijven wel in schaatssferen”, ging Dijkstra verder met de show, die bijgewoond werd door tal van omliggende ijsverenigingen (onder andere Paterswolde, Zeijen, Norg, Tynaarlo, Westervelde, Donderen). Maar ook andere sportvereningen zoals tennis en voetbal (VAKO is de buurman) waren present en uiteraard ook Vereniging Volksvermaken. Grote namen hebben op het ijs van Aol Gloep gestaan: Piet Kleine, Rob Vunderink, Jan Ykema, Evert van Benthem en ook de uit Donderen afkomstige Harm Kuipers. Zoals gezegd: VAKO is de buurman. Verenigingen zijn met elkaar verbonden. VAKO-preses Koos Koops zei dat tachtig procent van de leden van Aol Gloep tevens vrijwilliger is bij de voetbalclub. “Tamme Boersma doet niks bij ons, dat is jammer”, zei Koops met een knipoog. Koos stookte het vuurtje verder op: “Laatste nieuws is dat de MFA op de plek van Aol Gloep komt. “Da’s niet best”.  Casper Kloos werd daarover aangesproken en stelde de menigte gerust: “kerk en school zijn de ziel en daar hoort  Aol  Gloep ook bij . Daar moet iedereen met zijn poten afblijven”.  Herbert zei veel ijsverenigingen te kennen maar “zo goed als het hier gaat zie je niet veel. Uniek is dat alles in Vries in het centrum is en dat moet zo blijven”, waarna hij applaus kreeg. Iedereen kreeg de gelegenheid en ook de technici, die nooit op de voorgrond treden. Hoewel Hendrik Mulder wel zijn woordje klaar had. Over de vilten uit de auto, die uitgroeiden tot de later verplichte scheenbeschermers. Herbert moest zelf met de billen bloot over zijn ontmoeting met koninklijk lid WA van Buren. “Mijn lid was niet zo koninklijk”. Dan weer terug naar het schaatsen. Over Ate Brink, de Vriezenaar werd in 1954 Nederlands kampioen korte baan. Jonkers van Gewest Drenthe van de KNSB (hij noemde wijlen Mans Eeftink als voorbeeld van een vrijwilliger en stimulans voor de jeugd) wees op de mogelijkheid van korte baan wedstrijden op de 400 meterbaan. En gaf als tip om in Vries het Drents kampioenschap te  houden. "Wie bepaalt dan waar deze gehouden wordt?”, vroeg Herbert. “Door het gewestelijk bestuur”, antwoordde Jonkers. “Dan is dat geregeld”. Het bestuurslid kwam vervolgens nog met een toekomstig boek over alle ijsverenigingen van het gewest. “De oudste komen voorin”. En dus heeft Aol Gloep ook hier een prominente plaats verworven, want het is de op een na oudste ijsvereniging van Drenthe. “Coevorden is twee maanden ouder”.  Dan nog de inbreng van Harmonie Vries. De muziekvereniging is voortgekomen uit Aol Gloep. Voorzitter Koos Bruins- net terug van de begrafenis van verenigingslid Harm van der Broek- vertelde de geschiedenis. “Toen we de Harmonie oprichten stelden we een voorwaarde: je moest lid zijn van de ijsclub”. Herbert begreep dan ook nu het reglement waarin dit expliciet stond vermeld: ‘de vereeniging heeft als doel ijsvermaak als mede het bespelen van muziekinstrumenten’. Het officiële gedeelte werd afgesloten met een dankwoord aan Herbert Dijkstra. “Je wilde er niks voor hebben”, zei een bestuurslid. Je zou denken: nu komt er nog een presentje, maar dit werd even anders gesteld: “We komen een keer bij je thuis”.  “Mag ik dan een borreltje drinken?”, voelde Herbert haarfijn de sfeer aan. De typische schaatssfeer. Na een feestelijke maaltijd ging het ’s avonds nog door met muziek. En werd zelfs een heus lied gepresenteerd door een groepje leden, ‘Aol en de Gloepers’, getiteld ‘Psalm 125 jaar’ Muziek en schaatsen horen bij elkaar.  En zeker bij Aol Gloep.

 

_MG_1212