REGIO – Afgelopen week legden zo’n 400 leerlingen uit groep 7 en 8 van de gemeente Tynaarlo het praktisch verkeersexamen af. Het verkeersexamen werd verzorgd door Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Assen. De leerlingen startten vanaf drie locaties, namelijk Eelde, Zuidlaren en Vries. Tijdens het examen werden de leerlingen beoordeeld door vrijwilligers van het VVN en een medewerker van Univé. Deze waren gepositioneerd bij verschillende posten langs de route. De beoordeling voerden zij uit aan de hand van een controlelijst over handelingen. Leerlingen konden slagen als ze 80% van de te behalen punten gehaald hadden. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals bij een ernstige voorrangsfout of bij roekeloos gedrag, was de leerling gezakt, ongeacht het behaalde aantal punten. Mevrouw Pater, medewerkster Verkeer, gaf afgelopen week het officiële startsein voor het verkeersexamen. Voordat de leerlingen vertrokken was er eerst nog een laatste keuring of de fiets wel aan de eisen van een ‘dagfiets’ voldeed.

Het praktisch verkeersexamen verdient het, volgens VVN, om serieus genomen te worden. Voor veel leerlingen is het een belangrijk examen. Daarnaast geeft het examen een stimulans aan praktische- en theoretische verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis. Het praktisch verkeersexamen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Drenthe.