"Voor een AED is ontvangst van levensbelang"

DONDEREN – Donderen en omliggende dorpen hebben te kampen met slechte bereikbaarheid van het mobiele netwerk. Dat blijkt uit het begin van een inventarisatie die de gezamenlijke belangenverenigingen hebben gemaakt. .

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en Gezamenlijke Belangenverenigingen Overleggroep Tynaarlo (GBOT) hebben samen met belangenverenigingen uit de omgeving het initiatief genomen voor een peiling. Het GBOT is een overlegorgaan dat alle buitendorpen in de gemeente Tynaarlo vertegenwoordigt, met uitzondering van de drie hoofddorpen Eelde, Vries en Zuidlaren. De inventarisatie is in gang gezet naar aanleiding van Dorpsbelangen Bunne, Winde, Bunnerveen, die al in november diverse reacties ontving van dorpsgenoten over de slechte bereikbaarheid van het mobiele netwerk, waarna ook de andere belangenverenigingen werd gevraagd hun reacties te peilen. De actie heeft een meer dan gezamenlijk belang. "Er hangen steeds meer AED’s (hulpmiddel bij hartfalen, red.) in diverse dorpen. In geval van nood worden vrijwilligers per sms-bericht opgeroepen om hulp te bieden. Een goed werkend netwerk voor mobiletelefonie is hierbij essentieel. Als een sms te laat aankomt kunnen levensbedreigende situaties ontstaan", vertelt secretaris Gerrit Eikelboom van Belangenvereniging Donderen. "Het probleem speelt al langer. Maar er is nooit actie ondernomen. Wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ik zou het niet weten. Mogelijk is de huidige zendmast niet krachtig genoeg of staat deze te ver weg. (aan de Donderenseweg en Bongveenseweg bevinden zich er twee: een UMTS en GSM 900 mast van KPN en T-Mobile, red.) Mensen die hier net zijn komen wonen, ondervonden meteen problemen met het mobiele netwerk, terwijl het elders wel functioneerde. Zelf woon ik sinds 2007 in Donderen. In huis gaf het meteen problemen. Ik heb vervolgens een andere provider (telefoonaanbieder, red.) genomen, maar het hiep niets. De ontvangst wordt minder en de laatste tijd valt het steeds vaker helemaal weg. Je krijgt uiteenlopende reacties. Sommige mensen gaan naar de bovenverdieping van hun woning waar ze wel ontvangst hebben omdat er beneden in de kamer simpelweg geen bereik is. Of je hoort verhalen van mensen die alleen buiten kunnen bellen. Want het betreft ook gewone mobieltjes, waar je alleen mee kunt bellen of sms-en. De algemene tendens is: de signalen zijn ronduit slecht en worden steeds slechter. En het speelt in Donderen, Bunne, Winde en omliggende dorpen. Zelfs in Zeijen. Als we alle reacties binnen hebben gaan we dit eerst terugkoppelen naar de belangenverenigingen. Om de krachten te bundelen en een grotere vuist te kunnen maken naar de providers". We hebben alvast geprobeerd een van die providers te bereiken. De vraag over slechte bereikbaarheid werd beantwoord met ‘het is momenteel heel druk met het mobiele telefoonverkeer’. Vervolgens werd de verbinding plotseling verbroken. Al dan niet als gevolg van storing in het mobiele netwerk. Zendmast