REGIO -  Het bermmaaisel van de provincie Drenthe wordt voortaan verwerkt tot groengas. Dat is de uitkomst van de aanbesteding van het maaibeheer, waarbij als eis werd gesteld dat het maaisel op innovatieve
wijze duurzaam verwerkt moet worden.