EELDE – Er zit schot in de plannen voor de realisatie van de 34 appartementen in het centrum van Eelde. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan en gewijzigde beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Ook heeft het college de beantwoording van de zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld.

De appartementen zijn voorzien op de percelen van voormalig garage Koops en de familie Doedens, op de hoek van de Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg. Met het besluit van B&W komt er een einde aan een periode van stilstand van het project. In juni 2019 lag het voorontwerp bestemmingsplan al ter inzage. Zo’n twintig mensen dienden een zienswijze in, maar vanwege het faillissement van de toenmalige projectontwikkelaar werd de procedure tijdelijk stopgezet. Indieners hebben daardoor langer dan gebruikelijk moeten wachten op een antwoord.

Nieuwe projectontwikkelaar

In juli 2020 verkocht de gemeente haar deel van de grond aan Bouwfonds Property Development (BPD) die het project voortzette. De projectontwikkelaar ging aan de slag met de ingediende zienswijzen en voerde een aantal wijzigingen door in het ontwerp. Zo is onder meer de ingang van de parkeerkelder verplaatst naar de zijde van de Hoofdweg. In de eerste week van februari geeft BPD een online toelichting op de aangepaste plannen aan gemeenteraad en geïnteresseerden en belanghebbenden.

Van etalage naar woonkamer

Voor de realisatie van de appartementen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De bestemming verandert namelijk van detailhandel naar wonen. Ook aanpassing van het beeldkwaliteitsplan (BKP) is noodzakelijk, legt wethouder René Kraaijenbrink uit. “Omdat op deze locatie werd uitgegaan van winkels op de begane grond met daarboven woningen. Nu komen er alleen appartementen. En een etalage vraagt nu eenmaal een andere overgang naar de openbare ruimte dan een woonkamer, bijvoorbeeld vanwege de privacy van de bewoners.” Gewenste ontwikkeling Kraaijenbrink is blij dat de procedure weer is opgestart. “Het project heeft een tijd stil gelegen en dat betreur ik. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat deze ontwikkeling het centrum van Eelde mooier maakt. De vraag naar woonruimte in het centrum is onverminderd groot en we hebben nog altijd de opdracht om het aantal vierkante meters detailhandel op deze locatie terug te dringen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we nu snel tot de gewenste ontwikkeling gaan komen.”

Online informatiebijeenkomst voor inwoners

Op dinsdag 2 februari geeft projectontwikkelaar BPD een presentatie aan de gemeenteraad. Op woensdag 3 februari is er een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Op 9 februari buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van B&W.