Ingezonden brief

TYNAARLO – “We nodigen u en jullie uit om gezamenlijk met ons de honderden kaarten en handtekeningen aan te bieden op het gemeentehuis van Tynaarlo in Vries. Hoe meer mensen ( kinderen en volwassenen) hoe beter!  “Dom, dom, dom” schreef een mevrouw.  Een meneer schreef:” Meer dan boeken! Meer dan cultuur meer dan ontmoeten, meer dan lezen: de bibliotheek is het kennis en cultuurcentrum in ons dorp! Afblijven!” En :” Bezuinigen?  Overal op ja, maar ik zie geen goed alternatief voor hakken met de botte bijl”. En: “Ik kan al die boeken die mijn kinderen lezen niet betalen”. En van een kind: “De bieb moet gewoon blijven, punt uit!”. Zo kan ik wel  doorgaan. In de bibliotheken hangen honderden kaarten waarop door jong en oud geschreven is waarom zij/hij vindt: dat de bibliotheek moet blijven. Ook zijn er  bovenop de reeds tijdens de raadsvergadering d.d. 17 maart aan de Burgemeester aangeboden  2000 handtekeningen,  nog eens 1000 handtekeningen voor het behoud van de bibliotheken, aan te bieden. Deze handtekeningen en kaarten gevuld met hartenkreten  wilden we gaan aanbieden aan de   Wethouder van Cultuur mevrouw M. Engels en de Wethouder van Financiën mevrouw N. Hofstra  , zodat beide betrokken Wethouders doordrongen worden van het feit, dat de burgers van Tynaarlo het een slecht beleid vinden om de helft te korten op de subsidie voor de bibliotheken. Op die kaarten is voor beide betrokken Wethouders de motivering te vinden voor het niet korten op de subsidie voor de bibliotheken. Helaas heeft het college van B&W  besloten dat onze kaarten en handtekeningen alleen aangeboden kunnen worden aan de Wethouder van Cultuur mevrouw M. Engels. De Wethouder van Financiën mevrouw N. Hofstra zal daar niet bij zijn. Een gemiste kans. Nog een kaart:” Het intellectuele en culturele hart uit ons dorp wordt gesneden, waardoor Vries zich schaart in de grauwe doorsnee van de commercie. Laat het niet gebeuren”. En: “ Tynaarlo hoopt op de  Prijs voor de Culturele Gemeente van Drenthe: zonder bibliotheken? Laat me niet lachen.”. Inwoners van de gemeente Tynaarlo worden uitgenodigd om samen met ons de kaarten aan de Wethouder van Cultuur aan te bieden. Waar aanbieden: Gemeentehuis Vries. Wanneer: dinsdag 9 juni. Tijdstip: 13.45 aanwezig, 14.00 uur aanbieden. Voor ons is het aanbieden van de kaarten en de handtekeningen het eindpunt van de publieksactie.  Het Bestuur van de bibliotheken kan zich gesteund door de bevolking sterk maken voor het behoud van de  drie bibliotheken. We hebben u bewust gemaakt van wat ons staat te wachten als we niets doen. U bent nu aan zet om de Politieke Partij waarop u stemt te blijven overtuigen dat we niet zonder goed geoutilleerde bibliotheken kunnen. Wij blijven alert en zullen doen wat nodig is.” Marjan van der Werff en Aleid Koekoek, Bezorgde Burgers.