ZUIDLAREN – Historische Vereniging Zuidlaren organiseerde onlangs in De Ludinge in Zuidlaren haar derde bijeenkomst van het seizoen 2013 – 2014. Aan de orde was een lezing over plaatsnamen en veldnamen. Deze lezing werd verzorgd door Professor Dr. Ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis / Hoofd Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In het verleden waren veel gebieden bekend onder veldnamen. De inleider verhaalde over de landschapsgeschiedenis van vele gebieden. Er was sprake van waternamen, plaatsnamen, veldnamen, straatnamen en huis- en boerderijnamen. Aan veel namen zijn interessante verhalen gekoppeld. Aan de hand van de verschillende namen heeft men veel informatie kunnen krijgen. Veldnamen geven de herkenning weer van een bepaald terrein en geven veel historische en landschappelijke informatie. Op vele kaarten, zoals bijvoorbeeld kadasterkaarten is hierover informatie te verkrijgen en zijn veel veldnamen te zien. Ook zijn verschillende mensen bezig geweest om allerlei gebieden te inventariseren en registreren. De inleider verwees voor uitgebreide informatie over het gebied in onze omgeving naar de websitewww.dorpsatlasdrentscheaa.nl  Deze site kan iedereen raadplegen voor uitgebreide informatie. De heer Spek ging ook nog uitgebreid in op het ontstaan en de ontwikkeling van de plaatsnamen in de wijde omgeving van Zuidlaren. Ook in de namen van de verschillende plaatsen zijn vaak elementen te ontdekken van de kenmerken van het gebied en de omgeving van een dorp. Het was een bijzonder interessante inleiding die door de geheel bezette zaal dan ook erg werd gewaardeerd.