REGIO – Zo’n vijf jaar geleden is het noordelijk deel van het Strubben Kniphorstbosch heringericht. Het gaat goed in dit gebied; door de schapenbegrazing ontwikkelen zich nu ook weer nieuwe strubben. Op enkele plekken moet het beheer worden bijgestuurd om te voorkomen dat het gebied weer dichtgroeit. Daarom wordt nu de grotere opslag afgemaaid. Daarnaast is het stormhout, als gevolg van de flinke storm van afgelopen zomer, afgevoerd. In de minst kwetsbare delen van het archeologisch reservaat is het stormhout met machines opgeruimd. In de kwetsbare delen gebeurt het afvoeren in handkracht door medewerkers van Van Boeijen. Het vrij gesloten boscomplex veranderde met de herinrichting zo’n 5 jaar geleden naar een meer open en gevarieerd landschap waarin de cultuurhistorische sporen beter zichtbaar werden. Net als in andere natuurgebieden worden de resultaten van inrichting en beheer gevolgd en wordt er waar nodig bijgestuurd. In het algemeen is Staatsbosbeheer erg tevreden over de resultaten in het Strubben Kniphorstbosch: niet alleen de heide, maar ook de strubben verjongen en ontwikkelen zich goed. Door nu stormhout te verwijderen en de opslag aan te pakken worden de puntjes op de i gezet. Met de begrazing gaan we wat variëren, waardoor het streefbeeld dichterbij komt en blijft. Bij de schaapskudde zijn nu soms ook een paar heidekoeien in het gebied te zien. De vrijwilligers van werkgroep Strubben Kniphorstbosch gaan op de heide tegenover de Galgenberg de kleinere opslag te lijf. Ook de andere partijen die bij de herinrichting betrokken waren (gemeente Hunze en Aa, provincie Drenthe, RCE en Strootman Landschapsarchitecten) zijn blij met deze kleine bijsturing in het beheer.