hist ver tynaarloTYNAARLO – Na de zomerstop hadden we afgelopen donderdagavond onze eerste bijeenkomst. Na wat mededelingen, stilstaan bij het overlijden van 2 leden en een mooi gedichtje over het einde van de zomer door onze voorzitter, was het woord aan dhr. H.J. Lesschen uit Oosterhesselen. Hij hield een lezing over Drentse gebruiken door het hele jaar heen. Omdat dhr. Lesschen o.a. werkzaam is bij het “Huus van de Taol” deed hij de lezing in het Drents. Er zijn in Drenthe heel wat gebruiken en gewoonten. Zo was er bijvoorbeeld in februari de spinstertied. Er was dan los hoes, wat inhield dat de meisjes zich opsloten in huis met alle deuren en ramen dicht. Natuurlijk waren er altijd wel wat jongens in de buurt, die graag naar binnen wilden. Ze deden dan een zak over de schoorsteen, zodat binnen de kortste keren binnen alles vol rook stond. Dan moest de deur wel open en konden de jongens naar binnen. In april was er de grote schoonmaak. Nu is er bijna niemand meer, die dat doet. 1 mei was altijd de dag, dat meiden en knechten wisselden van baan en de huur/pacht moest worden betaald. Ook waren dan de boerenbruiloften. Op heenweg liep het bruidspaar pink aan pink, wat betekende dat ze nog niet waren getrouwd. Na de plechtigheid mochten ze stijf gearmd weer op huis aan, waar meestal het feest op de deel werd gevierd. Vaak werd er ook pas getrouwd, als het meisje al in blijde verwachting was, zodat ze verzekerd waren van een paar kinderen. Vroeger aten ze niet alleen oliebollen met Oud en Nieuw. In september, wanneer de aardappelen waren gerooid, aten ze deze ook met chocolademelk erbij. Berichten doorgeven is ook veranderd in de loop van de tijd: blazen op de boerhoorn; stadsomroeper; naar de kerk om nieuwtjes te horen; negotieman met nieuws; boerstek/brief doorgeven; bosje stro of hooi aan de boom binden; wasschupsneuger en leedanzegger; kaartjes met post; telefoon; de sociale media van tegenwoordig. Dit was slechts een heel kleine greep uit wat we deze avond hebben gehoord. Het was een erg onderhoudende en interessante lezing, waarvoor dhr. Lesschen hartelijk werd bedankt door de voorzitter. Op 12 november hebben we de volgende bijeenkomst in café Centraal en vertelt dhr. R.Wobbes ons alles over de Groninger kerken.