EELDE – Er is  op woensdag 21 oktober weer een Bikkelcafé van Ruilen in Eelde in café G&A Boelens, vanaf 19.30 uur aan de Hoofdweg 83 te Eelde. Het gaat dit keer over de manier waarop we met elkaar communiceren. Wat kan gedaan worden om onze boodschap helder en duidelijk over te brengen? En hoe kunnen wij de ander zo goed mogelijk verstaan en begrijpen? Hoe gaan wij zo goed mogelijk met elkaar om? Stella zal ons hierbij met woord en daad op weg helpen! Ruilen, Delen en Ontmoeten! Daar gaat het om! En… gratis spullen op de weggeeftafel! Kom ook! Met waardevolle spullen om te ruilen of weg te geven! Neem ook familie, vrienden en bekenden mee! www.ruilenineelde.nl