ZUIDLAREN – Historische Vereniging Zuidlaren hield vorige week woensdag in een tot de laatste stoel bezette zaal van De Ludinge haar tweede bijeenkomst van het seizoen 2011 – 2012. Dr. Wijnand van der Sanden,provinciaal archeoloog, vertelde over de oudste monumenten in Noord Nederland en omliggende landen: Hunebedden. Hiervan is in dit gebied waarschijnlijk nog maar de helft overgebleven. Veel stenen zijn ooit gebruikt voor verharding van wegen en versterking van dijken. Ook het aspect vandalisme kwam aan de orde, zoals graffiti spuiten;vuurtje stoken en diefstal van bronzen aanduidingsborden. Helaas ontbreekt bij sommigen voldoende respect voor het hunebed. Het beheer van deze archeologische monumenten is in ons land beter geregeld dan in omringende landen. Men wil het beheer hier nog veel meer verbeteren door verschillende nog te nemen maatregelen en het zoveel mogelijk terugbrengen van het hunebed in de natuurlijke omgeving. Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen; hiervan werd ruimschoots gebruik gemaakt. De aanwezigen kunnen terugzien op een boeiende avond