Evacuees)P4150301 ZUIDLAREN – Op 15 april vond de presentatie plaats van het boek ”Onze trein ging naar het Noorden”, geschreven en samengesteld in coproductie door Goff Miedema uit Hoogezand en Jannie van Zanten uit Winde. Het boek gaat over de Limburgse evacuatie van januari – juni 1945. In die tijd moesten 80.000 Limburgers hun huis en haard verlaten voor het oorlogsgeweld. Daarvan kwamen er 10.000 in Drenthe terecht en circa 357 in de voormalige gemeente Vries. Ook in Zuidlaren en omgeving vonden veel Limburgers onderdak. Het boek is mede tot stand gekomen door bijdragen van het Jenny Vrielingfonds en van de Provincie Drenthe. Goff Miedema gaf een power point presentatie over de inhoud van het boek, terwijl Jannie van Zanten vertelde hoe het boek tot stand is gekomen. Mevrouw Habets nam namens het Jenny Vrielingfonds het eerste boekexemplaar in ontvangst uit handen van de drukker, Boekbinderij Arnold Van Zanten in Donderen. Voor de aanwezige Limburgers en hun gastfamilie van destijds was de bijeenkomst ook een soort reünie. Pastoor Janssen uit Valkenburg en Levert Brink uit Vries vertelden uit hun persoonlijke herinneringen. Behalve familie en vrienden van de samenstellers van het boek waren de Historische Verenigingen van Eelde, Vries en Zuidlaren uitgenodigd. Het boek is uitgegeven in eigen beheer en dus niet in de winkels te koop. Ook in Limburg, in Reuver zal binnenkort een power pointpresentatie worden gegeven. Belangstellenden voor een presentatie in hun eigen vereniging of voor het boek kunnen terecht voor informatie via tel: 050 – 3092237 of via email: j.van.zanten04@kpnplanet.nl.