ZEIJEN – Op 5 februari 2013 heeft de aanbesteding voor de bouw van de MFA in Zeijen plaatsgevonden. Brands Bouwgroep BV was de laagste met zijn prijs. Er hebben in totaal 6 partijen meegedaan aan de aanbesteding. Het gunningcriterium was voor dit project de laagste prijs. Om te komen tot realisatie van de MFA in Zeijen is eind 2012 gestart met de aanbestedingsprocedure voor het aantrekken van een aannemer voor de bouw van de MFA. Uiteindelijk hebben 6 aannemers, waaronder een aantal uit onze regio, een prijs gemaakt. Op 5 februari 2013 zijn de prijzen bekend gemaakt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met gemeente en de 6 kandidaten. Brands Bouwgroep BV heeft als laagste ingeschreven.

Nu het college akkoord is met de gunning aan Brands Bouwgroep BV, gaat het project direct in de uitvoering terecht komen. Dat betekent dat er nu echt gebouwd gaat worden in Zeijen. Begin 2014 is de MFA klaar en zal dan in gebruik worden genomen. Onderwijs, dorpshuisactiviteiten, sport, peuterspeelzaalwerk, bibliotheek functie en de jeugdsoos worden dan samengebracht in een eigentijds en bijzonder gebouw.

Vanaf 15 maart is het dorpshuis verboden terrein. De centrale plek in Zeijen, al sinds 1966 een actieve spil in de samenleving van de Zeijenaren, wordt aanstaand weekend door middel van diverse activiteiten gesloten. Op 8 maart zal DJ Bert voor alle kinderen feestmuziek draaien en op 9 maart wordt er begonnen met een Koersbalwedstrijd. ’s Middags is een Indoor kermis en ’s avonds zal de FTF band er een groot feest van maken.