Jaarvergadering Thema DONDEREN – Op 31 maart hield de Belangenvereniging Donderen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na het formele gedeelte van de jaarvergadering werd een presentatie gegeven door Evert Blansjaar met als thema ‘Breedband verovert Drenthe’. De kwartiermaker breedband van de provincie Drenthe gaf inzicht in het belang van breedband voor de toekomst en noemde daarbij een aantal factoren: hoger datagebruik, onmisbaarheid voor agrarische ondernemers, zorg, veiligheid en thuiswerken. Breedband kan de verwachte groei en behoefte aan datagebruik aan. De overheid beschouwt breedband niet als nutsvoorziening en kabelbedrijven willen winst maken en aandeelhouders tevreden stellen; het is volgens hen onrendabel om in kleine, afgelegen gebieden glasvezel aan te leggen. Het is daarom zaak dat bewoners zelf initiatieven nemen. Blansjaar gaf voorbeelden van projecten die al lopen en toelichting op het proces – in een aantal fasen – ervan. Ook maakte hij duidelijk dat het platform ‘verbinddrenthe’ steun en advies kan geven bij het oprichten van een coöperatie. Vragen en opmerkingen kunnen tussendoor gesteld worden en die zijn er volop, met name over de financiering. Tenslotte verwees Blansjaar nog naar de website van het platform www.verbinddrenthe.nl/  Op de vraag van het bestuur wie mee wil helpen de eerste fase (organiseren, vraagbundeling, gebiedsanalyse) te onderzoeken gaven zich direct een viertal inwoners op. Voorzitter Bert Wiekema dankte Evert Blansjaar hartelijk voor zijn bijdrage met een bos bloemen en een passend cadeau.