VRIES – Evenals in 2011 organiseert Bridgeclub Vries de Kornoelje-drive. Deze open bridgedrive wordt gehouden op zondagmiddag 3 juni in café-biljart-zalencentrum Onder de Linden in Vries. De indeling geschiedt op basis van speelsterkte. Zowel in de A-lijn als in de B-lijn wordt gestreden om de Kornoelje-trofee, vervaardigd door glasblazerij Hot Marks in Orvelte. In beide lijnen zijn er nog diverse andere prijzen en Meesterpunten volgens NBB schaal. Van 7 juni tot en met 30 augustus organiseert Bridgeclub Vries Zomerbridge. Deze bridgeavonden worden gehouden in café-biljart-zalencentrum Onder de Linden in Vries. Aanvang 19.30 uur, aanmelden tussen 19.00 en 19.15 uur aan de zaal. De kosten bedragen drie euro per paar. Elke avond zijn er enkele prijsjes en Meesterpunten volgens NBB-schaal.