REGIO – De brief die het college van B&W van de gemeente Tynaarlo verstuurde naar de oppositiepartijen heeft voor verbazing gezorgd bij deze partijen. De brief, waarin de oppositie werd gevraagd om de motie omtrent opheldering rondom de zaak Heijerman vooral niet aan te nemen, typeert volgens VVD en D66 het college. De partijen blijven echter achter hun standpunt staan en blijven zich inzetten voor openheid rond deze zaak.

“Ik ben het volstrekt oneens met de inhoud van de brief,” begint Gezienus Pieters. “Het college doet net alsof we de privacy van medewerkers die hebben meegewerkt aan het rapport van BING en Aegis willen schenden, maar daar hebben we nooit om gevraagd. We vragen slechts de onderzoeksvragen en het antwoord inzichtelijk te krijgen. Het is bedoeld om te kijken hoe het college gehandeld heeft. Wij als raad, als hoogste orgaan in de gemeente Tynaarlo, moeten wel weten wat er gebeurd is. Vandaar ook die motie.”

De fractievoorzitter van de VVD geeft aan dat het inhoudelijk geen mening vormt over het al dan niet terecht op non-actief stellen van de gemeenteambtenaar. “Het is puur bedoeld voor opheldering rondom de procedure. We vinden deze brief van het college dan ook zo vreemd, we hebben zoals gezegd alleen gevraagd om de onderzoeksvragen plus het antwoord. We hebben helemaal niet gevraagd om gegevens van medewerkers in deze zaak. Als niemand kennis neemt van het onderzoek, kunnen we ook geen oordeel vellen. De brief vermeldt dat een dergelijk onderzoek van groot belang is. Dan is het ook onbegrijpelijk om juist de openheid te vermijden en dit in de doofpot te willen stoppen. We hebben veel geld gestopt in het onderzoek – van het geld kunnen we hoogstwaarschijnlijk Aqualaren een jaar extra laten draaien – en dan zou het niet bijdragen aan de openheid? Ik vind dat onbegrijpelijk.”

Ook collega Miriam Engels van D66 geeft aan dat het de openheid niet ten goede komt. “Dit is de houding die we steeds hebben gezien van het college. Wij als raadsleden zijn zonder op de hoogte te zijn niet in staat om goed te functioneren binnen de gemeenteraad. Ik vind het dan ook wonderlijk om te zien hoe het college met deze zaak omgaat. We hebben een onderzoek en wanneer het college informatie zal achterhouden zal er opnieuw een onderzoek komen om opheldering te krijgen. We geven dus met z’n allen wel veel gemeenschapsgeld uit aan deze kwestie. Uiteindelijk zal de onderste steen boven moeten komen. Juist daar wil de raad op toezien.”

De fractievoorzitter van de democraten geeft aan dat het college niets geleerd heeft van de kwestie. “Het college heeft op een aantal momenten verkeerde keuzes gemaakt. Kijk, de suggestie wordt gewekt dat een aantal partijen oorlogszuchtig zijn, maar daar is het ons helemaal niet om te doen. Ik heb gesproken met een staatsgeleerde en die heeft ons ook verteld dat het college op dit punt flinke steken laat vallen. Ik vind het jammer dat we worden neergezet als een stelletje boeven, wij doen dit in alle oprechtheid omdat we vinden dat het zo niet goed gaat. Het college heeft vanaf het begin categorisch geweigerd de raad volledig te informeren. Dat lijkt nergens op. Het gaat wel om de belangrijkste ambtenaar met de meeste kennis die de raad ook op de hoogte moet stellen. Het college heeft blijkbaar niet door hoe de hazen lopen.”