Van toen naar nu

De woning van de familie A. Boeree. Boeree was van 1954 tot 1994 hoofd van de openbare lagere school te Bunne.

Bron: Historische Vereniging Oud Vries

VTN Burchtweg 5 Bunne (2)

VTN Burchtweg 5 Bunne