REGIO – Het burgerinitiatief Tynaarlo Goed Gehoord valt niet bij iedereen in goede aarde. De fractie van Leefbaar Tynaarlo zet een aantal vraagtekens bij de intenties van de club van betrokken vrijwilligers. John Franke, raadslid voor Leefbaar Tynaarlo, uit felle kritiek. Hij vindt dat het initiatief lijkt op een verkapte PvdA-campagne. Daarnaast is Franke van mening dat er via een omweg subsidie is verleend. Aan de voorwaarden die zijn gesteld voor het verlenen van deze subsidie zijn niet voldaan, aldus Franke. ‘De uitvoering van het project loopt niet in de pas met de aanvraag. Er worden nu gemeenschapsgelden gebruikt voor de verkeerde doeleinden. Daarom hebben wij vragen gesteld.’

Initiatiefnemer Dirk Moes vindt er het zijne van: ‘Het initiatief was echt goedbedoeld. Om de bevolking beter te horen. Wij wilden echt geen politiek bederijven, maar wij krijgen er nu de politieke ellende voor terug. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.’ Tynaarlo Goed Gehoord vroeg allereerst een ‘Right to Challenge’ subsidie aan. Deze werd afgewezen. Korte tijd daarna werd aan een vrijwel gelijk initiatief wel een subsidie toegewezen en zelfs een tweede aanvraag werd gehonoreerd. ‘Franke: ‘Laat ik voorop stellen dat ik het op zich een goed initiatief vind. Wij hadden het, als Leefbaar Tynaarlo, zelf kunnen bedenken. En misschien wel mòeten bedenken,’ verklaart Franke. ‘Maar het klopt niet, wat er gebeurt. De initiatiefnemers hebben teveel petten op. Zij doen uitspraken die de PvdA vervolgens overneemt. Dan zeggen zij het niet politiek te willen maken, maar dat doen zij zelf.’ Dirk Moes en zijn mede-initiatiefnemers zijn nagenoeg murw geslagen door de felle kritiek en de negativiteit. Moes: ‘In onze vrije tijd karren wij een beetje rond met koffie om de burger een stem te geven, om te horen wat er in de samenleving leeft en dan dit. De politiek weet zelf niet wat er leeft. Ik heb ze nog nooit bij onze kar gezien, wat weten zij ervan!’

Tynaarlo goed Gehoord zegt een brug te willen slaan tussen de gemeente en de inwoners. De mensen die niet gehoord of begrepen worden. De initiatiefnemers waren van plan de gevoerde gesprekken terug te koppelen naar de gemeente. De twee ontvangen subsidies moet de gemeente terugvorderen vindt de fractie van Leefbaar Tynaarlo.

Fractievoorzitter Koos Dijkstra vindt de kritiek van Leefbaar Tynaarlo kinderachtig en kortzichtig. In een reactie aan het Dagblad van het Noorden zegt hij: ‘Omdat iemand lid is van een politieke partij (Kees de Graaf is steunfractielid van PvdA in de gemeente Tynaarlo) zou hij zich niet bezig mogen houden? Moddergooien uit frustratie.’ Die frustratie leeft er niet bij John Franke van Leefbaar Tynaarlo. ‘Nogmaals het initiatief is prima en goed. Maar de onder valse voorwendselen subsidie verleend. Daarom hebben, nogmaals, vragen gesteld. Niets meer en niets minder.’ Het is een publiek geheim dat de beide partijen elkaars directe concurrenten zijn bij de eerstvolgende verkiezingen. Het campagnespel lijkt reeds op de wagen. Franke lacht: ‘De campagne begint meestal na het zomerreces, nu zijn wij wat eerder.’

In een schriftelijke reactie op de site van de PvdA, afdeling Tynaarlo wordt het volgende gesteld: ‘Schokkend vinden we het dat Franke de suggestie wekt dat een van onze fractieleden een geldelijk belang zou kunnen hebben bij dit initiatief. Het gemak waarmee hij zijn verdachtmakingen lanceert is ronduit stuitend. Kennelijk beseft hij niet dat hij hiermee, zonder enig bewijs, mensen beschadigt en het broze onderlinge vertrouwen ernstig schaadt. Wij nemen hier nadrukkelijk afstand van.’ De sociaaldemocraten eisen dat Franke met harde bewijzen komt of de beschuldigingen publiekelijk intrekt en excuses aanbiedt. De PvdA vindt de verdachtmaking van Franke dat Tynaarlo Goed Gehoord in feite een campagne-activiteit van de PvdA is niet onderbouwd. Zij dagen Franke uit met namen te komen. Franke: ‘Ach, de PvdA moet niet doen alsof hun neus bloedt, zij hebben op Twitter letterlijk de teksten van Goed Gehoord overgenomen en later weer veranderd.’