VRIES – De meest duurzame energie is die energie die niet gebruikt wordt. Energiebesparing is goed voor het milieu en de portemonnee. Hoe wordt een huis energiezuinig gemaakt?  Buurtteam ‘De Fledders’ biedt 100 woningeigenaren in de Drosten, Etstoel, Lottinge en Dingspil een gratis online workshop aan waarin deze vraag beantwoord wordt.

In januari 2021 startte buurtteam ‘De Fledders’ een nieuw project in de wijk de Fledders in Vries. Door inzet van een straatgerichte aanpak van Energie Prestatie Advies (EPA} – onderzoek wil het buurtteam buurtgenoten met soortgelijke woningen informeren over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun woning. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de kosten, terugverdientijd en beschikbare subsidies. De online workshop is bedoeld voor eigenaren van gelijksoortige woningen met dezelfde bouwkenmerken, gebouwd in de jaren ’70. In zes verschillende woningen is in de maand februari door een energie adviseur een EPA – onderzoek verricht. Van elk onderzoek is een uitgebreid rapport opgesteld.

Aan de hand van deze rapporten worden alle honderd woningeigenaren geïnformeerd over de mogelijkheden van verduurzaming van hun woning. Het buurtteam organiseert in samenwerking met de energie adviseur, Anita Speelman, zes online workshops. Tijdens de bijeenkomsten krijgen alle deelnemers een goed beeld over alle mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen woning (inclusief kosten, terugverdientijd en subsidiemogelijkheden).

Bewoners van Dingspil, Lottinge, Etstoel of Drosten kunnen contact opnemen met het buurtteam via buurtteam.defledders@gmail.com.