REGIO – Op de doorfietsroute ter hoogte van Tynaarlo rijdt regelmatig sluipverkeer. Verkeer rijdt er vaak met te hoge snelheid. Dit veroorzaakt verkeersonveilige situaties voor de gebruikers van de doorfietsroute. Om inzicht te krijgen hoe het sluipverkeer zich gedraagt en om hoeveel auto’s het gaat, is er op 12 september een onderzoek gestart met camera’s.

Tussen de Taarlosebrug (Assen) en de Onlandweg (Tynaarlo) is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Naast landbouwverkeer en omwonenden mogen er alleen vissers met de auto rijden om bij de visserplekken te komen. Regelmatig melden bewoners, vissers en fietsers langs de doorfietsroute tussen Assen en Groningen de klacht dat tussen de Taarlosebrug en de Onlandweg toch veel sluipverkeer met hoge snelheid over dit deel van de doorfietsroute rijdt.

Begin dit jaar werd er om die reden een landbouwsluis in de Onlandweg aangelegd. Alleen landbouwverkeer kan de sluis passeren. Uit de cijfers blijkt dat dit een positief effect heeft en er al minder auto’s rijden. Om nog beter inzicht te krijgen in het aantal auto’s werd het sluipverkeer in de tweede week van september in beeld gebracht met camera’s. In de week van 12 tot 19 september hingen de camera’s op vier plekken: ter hoogte van de Taarlosebrug, de Oudemolensebrug, de Tip en de Onlandweg.

De camera’s registreerden geen kentekens en voor het onderzoek werden geen persoonsgegevens gebruikt. De camera’s zijn ondertussen verwijderd. De uitkomsten van het onderzoek worden dit najaar gedeeld in de nieuwsbrief over de doorfietsroute. Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met projectmanager Henk-Jan ten Brink tel: 0592-365555.