VRIES – Op zondag 12 februari wordt om 17.00 uur in de Dorpskerk te Vries een Cantatedienst gehouden.

Uitgevoerd worden BWV 22 ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ en een gedeelte uit het slotkoraal van BWV 23. Beide cantates zijn door Bach gecomponeerd als sollicitatie voor de post van cantor-organist aan de Thomaskirche te Leipzig. BWV 22 werd voor de preek uitgevoerd, de andere erna. Het organiseren van deze cantatediensten brengt wel kosten met zich mee. De collecte is daarom volledig bedoeld ter bestrijding van de kosten. Richtlijn voor de collectebijdrage is vijf euro per persoon. Koor en orkest: Het Bachensemble te Vries, dirigent Luuk Tuinder. Als solisten werken mee: Alt: Anneloes Volmer, Tenor: Jelle Leistra, Bariton: Kees van Hees en organist Kees Steketee.