REGIO – De gemeenteraadsfractie van het CDA Tynaarlo, maar ook de CDA Statenfracties in Groningen en Drenthe maken zich zorgen over de plannen om de academische ziekenhuiszorg in Noord-Nederland te beperken. De centra voor kinderhartchirurgie en cardiologie zijn onzeker over hun toekomst in Groningen. Dat moet veranderen stelt CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp.

‘In zekere zin heeft de landelijke overheid wel een punt dat wanneer je overal alle zorg aanbiedt, dat je je op den duur nergens helemaal goed in kunt onderscheiden. In Utrecht bestaat het Prinses Maxima Centrum. Een ziekenhuis voor kinderen met kanker, zodat andere ziekenhuizen dit niet per se hoeven te doen. Het bundelen van die kennis daar zit dus wel een logica in, maar dit betekent zwart wit gezien niet dat je de zorg uit het Noorden van Nederland volledig moet weghalen op een speciaal terrein. Wij zijn van mening dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de zorg die wij hier nodig hebben, vandaar dat wij er aandacht voor vragen met onze stap richting het college. Als je in het ziekenhuis wilt bevallen en je staat daar ook onder behandeling, dan is het ook een fijne gedachte als er iemand in de buurt is die verstand heeft van kinderhartjes als een situatie daar medisch gezien om vraagt.’

Het is niet de eerste keer dat de balans doorslaat richting de Randstad legt Middendorp uit. ‘Als je zorg wilt spreiden dan vragen wij ons af waarom de meeste zorg dan weer moet worden geconcentreerd in het Westen van Nederland. Je kunt bepaalde medische disciplines ook spreiden over het Westen en het Noorden van Nederland. Het moet niet inhouden dat alles zomaar klakkeloos verdwijnt uit onze woon- en leefomgeving. Minister Hugo de Jonge heeft zijn plannen ondertussen klaarliggen en om deze reden hebben wij ons college gevraagd om contact te zoeken met de betrokken minister en te pleiten voor een verandering van de voorgenomen plannen. Des te meer geluid we laten horen uit het Noorden, des te groter de kans dat we uiteindelijk toch iets voor elkaar krijgen. Als het besluit wordt genomen om er nog even over na te denken, dan hebben we in ieder geval een voet tussen de deur.’

Middendorp blijft benadrukken dat de plannen enerzijds logisch in elkaar steken, maar dat het aan de andere kant niet zo kan zijn dat het kind het kind van de rekening wordt. ‘We begrijpen de achtergrond van de plannen wel degelijk, maar toch leggen we ons hier niet snel bij neer. Voor heel veel ziekten en aandoeningen is het al vervelend als je daarvoor een lange reis naar het westen moet maken, maar wat we hier vergeten is dat het om kinderen gaat en dat besef willen we in Den Haag laten doordringen. Kinderzorg moet regionaal zijn georganiseerd, dichtbij huis en dichtbij vrienden. Ik verwacht ook dat ze daar in het Westen van Nederland niet anders over denken. Dit betekent dus dat je als ouder naar huis kunt als je kind in het ziekenhuis ligt. Mochten we ons doel uiteindelijk niet volledig bereiken, dan zou het in elk geval waardevol zijn als een deel van de zorg wel achterblijft in Groningen. We snappen dat De Jonge het momenteel erg druk heeft, maar we leggen het nu wel bij hem neer, zodat ons geluid ook hoorbaar blijft als de nieuwe regering van start gaat. Het doorvoeren van dit voorgenomen besluit betekent een verslechtering van zorg voor zeer kwetsbare jonge patiënten en dat vinden wij onaanvaardbaar.’