EELDE – De CDA-fractie van de gemeente Tynaarlo maakt zich zorgen over de veiligheid bij het brengen en ophalen van kinderen bij het nieuwe schoolgebouw aan de Groote Veen in Eelde. CDA-fractielid Henk Middendorp hierover: ‘’Ik breng zelf mijn kinderen daar ook naar school en het is een chaos. Wij verwachten van het college snel besluit zodat we onze kinderen hier veiliger kunnen brengen of ophalen.’’ Ruim voor de zomervakantie is al eens aangegeven dat bewoners aan de Groote Veen problemen ondervinden van parkerende ouders die hun kroost naar school brengt. ‘’Er is een strookje aangelegd, de Kiss en Ride, maar mensen parkeren er langdurig. Als er verder geen plek is, dan parkeert men op de oprit en in de bermen. Dat lijkt me niet de bedoeling’’, vertelt Middendorp.

Het college heeft eerder aangegeven de parkeerproblemen aan de orde kunnen zijn, maar dat het gaat om een tijdelijke situatie. Bij de oplevering van de sporthal aan het einde van het jaar, zouden deze problemen moeten zijn verdwenen. Middendorp wil hier niet op wachten: ‘’Er zijn nu ongeveer een twintigtal parkeerplaatsen. Als men straks klaar met het bouwen van de sporthal is, dan creëren ze nog een tiental parkeerplaatsen erbij. Het is echter zo dat na de oplevering van de sporthal, ze gaan beginnen aan de bouw van een nieuw kinderdagverblijf in de wijk. De extra opgeleverde parkeerplaatsen zullen dan gebruikt worden door het bouwpersoneel, dus het levert niks op.’’

Daarbij komt dat de aanvoer van en naar de Legroweg straks ook problemen op gaat leveren, denkt Middendorp. ‘’De Legroweg is een voorrangssituatie, waar heel veel woon-werkverkeer langsgaat. Als je pech hebt en iemand geeft geen voorrang, dan sta je daar met z’n allen vast op de parkeerplaats van de school. Als iemand wel voorrang geeft, heb je alsnog kans om in een lange strook auto’s terecht te komen die één voor één de Legroweg op wil draaien. Daar heeft toch niemand baat bij?’’

Buurtbewoner Hendrik Pieters woont middenin het epicentrum van de chaos en is het met Middendorp eens: ‘’Ze parkeren overal. Helemaal met regenachtig weer zoals nu. Er wordt hard gereden en ik moet iedere dag oppassen dat ik er geen nat pak aan overhoud.’’ Daarnaast vindt Pieters de volgorde van bouwen vreemd: ‘’Ze stampen deze mooie school uit de grond, maar er zijn praktisch geen parkeerplekken. Dat kan toch niet? Ik ben klaar met deze chaos iedere ochtend. Auto’s rijden tegen elkaar of tegen verkeerspaaltjes aan. Ik heb het allemaal al gezien. Er moet snel iets gebeuren.’’ 

Middendorp hekelt tevens de barriers op de brug naar de school toe: ‘’Daar zouden paaltjes voor komen, maar volgens mij buigt het college zich nog over welk paaltje het moet worden. Ze hebben geprobeerd de fietsstrook en wandelstrook met kleuren aan te geven, maar het gros heeft er maling aan. Fietsers proberen zich door de wandelende meute te wurmen met alle gevaren van dien. Ik wil het college graag uitnodigen om eens op een ochtend te komen kijken hoe het er hier aan toegaat.’’

Het fractielid oppert zelf klaarovers voor bij de school: ‘’Dat heb ik gezien bij de Menso Altingschool. Waarom zou je hier ook geen ouders kunnen vragen om een ochtend of middag als klaarover te fungeren. Dat scheelt al een heleboel, denk ik.’’ Het college buigt zich momenteel nog over het vraagstuk. Het CDA hoopt gauw een antwoord te ontvangen op de gestelde vragen.