REGIO – De CDA-fractie in de gemeente Tynaarlo wil opheldering van het college van B&W over de gebrekkige staat van het wegdek binnen de gemeentegrenzen. Met name de randen van de wegen vertonen volgens de partij gebreken waar voornamelijk fietsers veel last van kunnen hebben. De partij roept het college dan ook op dit zorgvuldig te bekijken.

“Het gaat hier met name om de randen van wegen waar stukken asfalt ontbreken”, schrijft fractievoorzitter Hanneke Wiersema in een brief aan het college. “Hierdoor zijn zowel gaten tussen de weg als naast de weg in de zogenaamde klinkerstroken ontstaan.” Volgens Wiersema kan het afgebrokkeld asfalt ervoor zorgen dat wanneer fietsers moeten uitwijken in verband met toenemende verkeersdrukte, ze langs de asfaltrand gemakkelijker ten val kunnen komen op deze manier. De partij geeft aan dat er nogal wat plekken zijn waar kritisch naar gekeken kan worden. Meerdere wegen binnen de gemeentegrenzen hebben een opfrisbeurt nodig.

“Wij vragen u om de nodige aandacht voor de geschetste situatie en voorzover dat binnen de mogelijkheden ligt herstelwerkzaamheden uit te voeren”, vervolgt Wiersema in haar schrijven. “We hebben gemeend er goed aan te doen het vorenstaande onder uw aandacht te brengen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.”

De partij hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van het college. De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 23 april. Het is nog onduidelijk of het college dan de gewenste antwoorden richting het CDA kan geven.