TER BORGH – De fractie van het CDA in de gemeente Tynaarlo maakt zich zorgen over onveilige verkeerssituaties die zich voordoen bij de MFA in Ter Borgh. De partij is hierover geïnformeerd door diverse bewoners en wil opheldering van het college over de ontstane situatie.

Bewoners hebben namelijk aangegeven dat de verkeerssituatie onveiliger is geworden. Toen de nieuwe inwoners de woningen kochten in 2010 gaf de gemeente nog aan dat er geen supermarkten in de wijk zouden worden gerealiseerd. Daar is het college onlangs echter op teruggekomen, wat de verkeersproblematiek in de ogen van de christendemocraten alleen maar verergert.

“Met de komst van een nieuw gebouw voor de Menso Altingschool en daarnaast nog de

supermarkten wordt de vrees geuit, dat het aantal auto’s alleen maar zal toenemen en

daarmee de onveiligheid ook”, vertelt Hanneke Wiersema namens de partij. “Verder is in de Waterwijk zelf de situatie ook niet veilig voor kinderen. Als kinderen de woonstraten uitkomen moeten zij eerst de Woltsingel oversteken en dwars door de grasstrook lopen om op de stoep te komen. De stoep loopt aan de oostzijde van de Woltsingel. Pas vlak bij de Borchsin gelhoudt de stoep op en moeten kinderen weer de Woltsingel oversteken om over de stoep,

nu aan de westzijde, verder te kunnen lopen naar de oversteekplaats van de Borchsingel.

De Woltsingel is momenteel l nog redelijk rustig, omdat deze halverwege voor het

autoverkeer is afgesloten. Als deze weg straks weer vanaf twee kanten te gebruiken is, zal

het aanzienlijk drukker worden. Daarmee is het voor de kinderen niet goed te doen om zelf

de Woltsingel over te kunnen steken om op de stoep te kunnen komen. Wij leggen deze bij onze fractie aangekaarte problematiek aan het college voor.”

 

Verkeerssituatie