REGIO – De collecte van de Hersenstichting vond dit jaar plaats van 6 januari tot en met 11 februari

De opbrengst hiervan bedraagt  € 316,12.  Heeft U de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironr. 860 in Den Haag.