TYNAARLO – In de week van 6 tot en met 11 februari vraagt de Hersenstichting steun. Ook in de gemeente Tynaarlo  wordt gecollecteerd. De opbrengst komt ten goede aan mensen met verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor, Parkinson.  Men kan ook een gift overmaken naar giro 860 ten name van Hersenstichting Nederland.