VRIES – In de week van 7 Tot en met 12 september vond de jaarlijkse collecte van KWF plaats. Dankzij de vele collectanten konden bijna alle straten in de voormalige gemeente Vries worden bezocht. De totaalscore van de collecte was € 5456,58. Langs deze weg willen wij alle collectanten bedanken voor hun inzet. We hopen dat we een volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. Natuurlijk zijn nieuwe collectanten altijd welkom. Wilt u ons collectantenteam komen aanvullen, dan kunt u contact opnemen met Coby Engberts, tel.: 0592-866601 of Gea Pots, tel.: 0592-541997. De collecte vindt altijd plaats in de eerste week van september.