VRIES – De collecte die in Vries is gehouden voor de Maag Lever Darm Stichting leverde exact 492,39 euro op. Het geld dat is opgehaald stelt de stichting in staat om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Mensen die de collecte hebben gemist kunnen een bijdrage storten op giro 2737 ten name van Maag Lever Darm Stichting in Amersfoort.