REGIO – De collecte van de Hartstichting wordt dit jaar gehouden tussen 14 en 20 april. Dan komen de collectanten weer aan de deur. Van iedere euro die wordt opgehaald gaat 80 cent naar wetenschappelijk onderzoek. Mensen die de collectant niet willen afwachten, kunnen alvast hun bijdrage storten op giro 300.