ZUIDLAREN/VRIES – Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de beslissing over verplaatsing van supermarkt Albert Heijn uit. B & W wil bedenktijd tot 7 januari. Reden: de Zuidlaarder Ondernemers Vereniging (ZOV) heeft samen met de grondeigenaar een alternatief plan voor behoud Albert Heijn in ‘het lint’, de grote winkelstraat door het dorp. Burgemeester en wethouders hadden toegezegd het besluit nog in december te nemen. Het college wil het alternatieve plan serieus bekijken en beoordelen of het binnen de kaders van ruimtelijke ordening past. De bal ligt in eerste instantie bij Albert Heijn. “Uit een studie van eigenaar en VOV is gebleken dat de supermarkt mogelijk is op dezelfde plek”, licht VOV-voorzitter Folkert de Groot toe. “Albert Heijn wil een grotere supermarkt, daar is VOV het mee eens. De discussie gaat niet of de supermarkt wel of niet realiseerbaar is, maar op welke plek. Albert Heijn zegt dat ze niet kan uitbreiden op dezelfde plek, VOV denkt dat dit wel haalbaar is. De uitkomst ligt zo dichtbij locatie Prins Bernardhoeve dat we hopen daarover in gesprek te kunnen gaan. Nogmaals: we willen wel een supermarkt, maar dan wel in het lint. Iedereen is het ermee eens dat het lint de beste plek is. We hebben de studies van AH ook gezien, maar daar zit onze variant niet bij. Dan is het een onderwerp om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Mogelijk valt onze variant zelfs goedkoper uit”. Na het besluit van het college heeft de gemeenteraad het laatste woord. Op 14 januari wordt een informatiebijeenkomst gehouden en op 21 januari wordt het voorstel van het college behandeld in de gemeenteraad,