TYNAARLO – En daar was ineens Willem van der Meij met de sleutel voor een nieuw college in de gemeente Tynaarlo. Fractievoorzitter Van der Meij stapt namelijk uit D66 en is van plan zich als éénmansfractie aan te sluiten bij de Partij van der Arbeid, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. Met het aansluiten van Van der Meij heeft die combinatie nét genoeg zetels voor een meerderheid (12 van de 23 in totaal). Met deze verrassende move van Van der Meij lijkt een einde te komen aan een politieke soap die al vanaf 11 oktober vorig jaar duurt. De vier wethouders van de PvdA, VVD, GroenLinks en C DA/ChristenUnie legden toen hun portefeuille neer. Vanaf dat moment werd er oeverloos onderhandeld, geen enkele combinatie kon echter rekenen op een meerderheid. Ook tussenkomst van Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koningin, mocht niet baten. De verrassende keuze van Van der Meij lijkt nu dus uitkomst te bieden, al legt de VVD zich (nog) niet bij de meerderheid.