REGIO – De gemeente Tynaarlo wil cultuur begin volgend jaar nog meer identiteit geven binnen de gemeentegrenzen en hoopt in het eerste kwartaal van 2024 haar Cultuurvisie te presenteren. Veel werk is er inmiddels verzet, maar nog altijd is er volop gelegenheid voor inwoners om invloed te krijgen op de invulling van de Cultuurvisie, vertellen cultuurcoach Lotte Jansen en wethouder Miguel Ririhena.

‘We zijn er nog niet inderdaad, maar we hebben ondertussen al wel aardig wat input gekregen van de inwoners van Eelde, Zuidlaren en Vries waar we waren. In deze plaatsen hebben we aan het begin van deze maand verschillende bijeenkomsten gehouden en cultuur van diverse kanten tegen het licht gehouden. Daarbij hebben we onszelf niet alleen de vraag gesteld wat we zelf doen op het gebied van cultuur en waar we goed in zijn, maar ook vooral wat we in de toekomst belangrijk vinden op het gebied van cultuur in Tynaarlo, want dat is de inzet van de Cultuurvisie. Verantwoordelijk wethouder Miguel Ririhena vult aan: ‘Cultuur is namelijk heel belangrijk voor mensen. Mensen kunnen tonen wat ze mooi vinden en waar ze goed in zijn en last but not least, het maakt de mensen gelukkig!’

De gemeente Tynaarlo herbergt volgens Ririhena veel culturele rijkdommen en om mensen te ondersteunen bij de uitvoering van hun culturele activiteiten moet de Cultuurvisie het kompas voor de toekomst worden. Binnen deze visie hoopt de gemeente in kaart te brengen wat mensen willen, zodat het niveau in de toekomst nog verder kan worden opgeschroefd. Gelet op het huidige culturele aanbod hoeft de gemeente Tynaarlo nergens voor te vrezen vervolgt Jansen. ‘Ik denk dat we heel trots mogen zijn op hoe we de zaken hier voor elkaar hebben, maar dat willen we over een flink aantal jaren nogmaals kunnen zeggen.’ Ririhena: ‘Niet voor niets hebben we besloten om de Cultuurvisie te laten gelden voor de periode 2024 – 2032. Na afloop van deze periode moeten we opnieuw kijken naar waar te staan en wat we anders of beter kunnen doen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het binnen de gemeente Tynaarlo op zijn pootjes terechtkomt. Wij hopen dat mensen zich blijven melden met hun ideeën, want op dat punt kunnen wij weer verder met het aanreiken van advies en ondersteuning bieden waar nodig. Volgens Lotte Jansen is er altijd veel meer mogelijk dan mensen in eerste instantie denken: ‘De startnotitie ligt er inmiddels en we hopen dat we hier in de rest van 2023 vorm aan kunnen geven met de inwoners, want het is cruciaal dat we elkaar vinden als we tot resultaat willen komen. Dit geldt uiteraard ook voor de doelgroep zelf die onderling verbinding kan zoeken, want daar ligt meestal de sleutel tot succes.’

Wie een indruk wil krijgen van de onderwerpen die er zoal voorbijkwamen tijdens de eerste sessies kan binnenkort luisteren naar een speciale podcast die gemaakt werd door de cultuurcoaches. Zelf een idee inbrengen kan altijd door een e-mail te sturen naar cultuurkeet@tynaarlo.nl. De eerstvolgende bijeenkomsten worden gehouden in Vries (Ontmoetingshuis) op donderdag 7 september, in Eelde/Paterswolde (Ons Dorpshuis) op dinsdag 12 september en in Zuidlaren (De Ludinge) op woensdag 13 september.